Majstrovstv SR v MZK 2007 Liskov- propozcie
27.08.2007

Zvz MZK

 

si ?a (Vs) dovo?uje pozva? na majstrovstv SR a

 

ST R ET N UT I E

pilotov, priate?ov a sympatizantov

lietania na MZK

 

v d?och

 

24.08 - 26.08 2007

na letisku Liskov - aeroklub Ruomberok

Zvzn prihlky do 24.8.2007psomne ,telefonicky,mailom.

Kontakt Info: 0905 459922, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

?astncky poplatok 200Sk tartovn v s?ai hrad zvz MZK.

Teme sa na Vau ?as?!

 

Presn pravidl vetkch discipln bud zverejnen a tesne pred vyhlsenm jednotlivch s?a.

Dva s?an letov dni by mali preveri? vetkch s?aiacich hlavne v tchto disciplnach:

 

Naviga?n let:

 

Mapy zabezpe? usporiadate?. Kompas, presn hodinky, uhlomer, pravtko, ceruzka by mali by? samozrejmos?ou vbavy palubnho

navigtora...

 

Presnos? pristtia:

Bezpe?n pristtie vo vyzna?enom priestore bez pouitia motora na priblen k nemu.

 

V prpade neletovho po?asia nhradn program:

 

Nvteva SKANZENU Vlkolnec

Kto viac nafka... ( Plenku si kad hrad sm ! )

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Upozor?ujeme, e leteckej prevdzky sa mu z?astni? iba piloti s platnm pilotnm preukazom,

technickm preukazom a potvrdenm o zaplaten zkonnho poistenia.

 

Riadite? MS MZK a stretnutia HLI MZK Marian Turan

S. Nem?eka 185, 034 95 Likavka

RLP MS MZK Jozef ipaj a Jaroslav Kreva -aeroklub Ruomberok

Hlavn portov komisr Duan Jamrika ,zstupca Duan Chudjak - aeroklub Ruomberok

Technik MS MZK Walter Topfer technik

 

 

 

23. - tvrtok: Prlet (prchod) ?astnkov s?ae,prezentcia ?astnkov, techniky, vysvetlenie

podmienok a pravidiel s?ae, o 19oo ve?er priate?sk posedenie -ve?era - opekanie klobsy

 

24. - Piatok: 7 00 Zahjenie MS v MZK

8 00 - 19 00 s?an letov de?, mimo s?ae voln lietanie,

19 30 vyhodnotenie letovho d?a.

 

25. - Sobota: 7 00 - 19 00 s?an letov de?, mimo s?ae voln lietanie,

19 30 ,vyhodnotenie letovho d?a ,hangrprty s hudbou.

 

26. - Nede?a: 8 00 ra?ajky

9 00 vyhodnotenie s?ae ,odovzdanie hodnotnch cien ,voln lietanie,

odlet a rozchod ?astnkov.

Hangrovanie MZK je zabezpe?en v hangri aeroklubu Ruomberok.

 

Ubytovacie ,monosti

 

vlastn stany na letisku - bez poplatku

-Penziin Star pekre? Liskov ,Rastislav a ?ubica Hradsk,+ 421 44 435 16 27

+421 907875 124,e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ,cena cca 350 ,00 Sk lko/noc

 

 

Stravovanie a ob?erstvenie mimo s?ae bude zabezpe?en na letisku.

 

* * *

 

Monos? ukky, predvedenia, prezentcie a predaja

leteckej techniky, vrobkov a komponentov.

 

* * *

 

Vyuite tie monos? osobnho vybavenia

rznych dokumentov, technickch prehliadok

a osobnch technickch konzultci s hlavm technikom LAA.

Usporiadate? si vyhradzuje prvo zmeny programu.

Posledná úprava ( 02.03.2009 )