Zasadanie portovej komisie zvzu PK LAA SR 18.3.2006
18.03.2006

Zpis zo zasadania portovej komisie zvzu PK LAA SR,

konanej d?a 18.03.2006.

Prtomn: Peter Vrabec, Peter Ku?era, tefan Vyparina

portov komisia sa zila kvli prejednaniu zmeny v portovom poriadku zvzu PL LAA SR, konkrtne oh?adom hodnotenia vsledkov v Cross Country, kde schvlila zmenu v tom, e do rebr?ka sa bud zaratva? 4 najlepie uleten vkony v CC, nie tri, ako to bolo doteraz.

Zapsal: Peter Vrabec Schvlil: Peter Vrabec