Kalendr pretekov pre rok 2009
16.02.2009
30.4. 11.5. MSR Kokava (Jaro Sojka)
- 2 troj-tvord?ov termny (pod?a po?asia)
4.6. 7.6. MSR ilina+Javorov (Jano Belan a spolo?nci)
2.8. 3.8. ??? MSR Podbrezov (nepravdepodobn)
3.8. 9.8. ??? Pohr Podbrezovej (nepravdepodobn)
13.8. 17.8. MSR Kokava 2 (Jaro Sojka)
5.8. 6.9. Presnost pristtia Strank, Speedgliding exhibition Strank
- nhrad. termny v ?alie vkendy
8.4. 13.4. Montegrappa Trophy, Bassano (Tal.)
15.5. 25.5. ??? Dunajvros(memorilEviky)
6.6. 21.6. ??? Greifenburg,EmbergerAlm (Rak.)
8.7. 13.7. Majstr. sveta, Laragne (Franc.)

termny aktualizovan 16.2.2009
- zmeny oproti <nic> : ---

 


portov kalendr FAI aj s odkazmi je na strnke: http://events.fai.org/calendar?id=70

Posledná úprava ( 09.03.2011 )