MSR 2013
03.04.2013

Preh?ad kl Majstrovstiev Slovenska v zvesnom lietan v roku 2013

S?ubica resp. Zobor (pod?a po?asia) organiztori: J. Sojka, M. Pavelka

Riadny termn 18.4.-21.4.2013

Nhradn termn 25.4.-28.4.2013

Riadny termn 1.5.-5.5.2013 Zobor

Nhradn termn 8.5.-12.5.2013

Baske, Inovec, ?ihoc,organiztor: Peter Jandk

Riadny termn 8.8.-11.8.2013

Nhradn termn 15.8.-18.8.2013

Baranovo-Plee,organiztor: Duan Kalinka

Riadny termn 22.8.-25.8.2013

Nhradn termn 29.8.-1.9.2013

Presnos? pristtia, ilina,organiztor: Jano Belan

Riadny termn 7.9.-8.9.2013

Nhradn termn 14.9.-15.9.2013

Posledná úprava ( 04.04.2013 )