2% z dane za rok 2012
17.02.2013
Ven ?lenovia, tak ako kad rok i tento rok je mon darova? 2% zo svojich dan na portov ?innos? naej asocicii. V tchto zloitch ?asoch naozaj pome kad cent a tak Vs prosme - pomte. Vetky potrebn dokumenty a informcie njdete TU .
Posledná úprava ( 17.02.2013 )