Krdla nad Liptovom 2011
12.08.2011
Stretnutie pilotov a vrobcov MZK s rodinnmi prslunkmi
So s?aou o MS MZL
Podtatransk KLUB ULL v spoluprci s LAA SR Vs pozva na stretnutie a s?a v MZL,ktor sa uskuto?n v d?och 19 a 21.augusta na letisku v Ruomberku.
Prchod ?astnkov: 19.08.2011
1 s?an kolo : 19.08.2011 o 17.00 hod.
2 s?an kolo : 20.08.2011 od 7.00 do 17.00 hod.
3 vyhodnotenie stretnutia a s?ae vo ve?ernch hodinch pri guli.
S?a : presnos? pristtia a naviga?n let.
Voln lietanie ponad Liptovsk kotlinu po?as celho stretnutia.
Lietanie na letisku je podmienen platnmi dokladmi pilotov MZK.
M.Turan predseda zvzu MZL.