portov poriadok
26.01.2011
Poznmky k novm pravidlm pod?a platnho portovho poriadku (sportovy_poriadok_ZL_2006_v8.pdf - stav k 13.6.2011):
  • Aby boli M SR platn, musia by? odlietan aspo? 4 disciplny a s?et bodov za 1. miesta mus by? vy ako 1500 bodov
  • V prpade dobrch vsledkov v prvch disciplnach si pilot me dovoli? vynecha? ostatn dni a uetri? si tak dovolenku.
Zmeny oproti predolej verzii portovho poriadku z 5.5.2010:
  • Minimlny po?et pilotov pre platnos? disciplny bol znen z 8 na 6.
Posledná úprava ( 13.06.2011 )