Stav zvzovch financi 2010
08.06.2010
Rok 2010 ( 4.429,09 )
+ 0, 00,- Zvzov financie pridelen v roku 2010 ( LAA SR )
- 220,00,- Vyparina . Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 220,00,- Vyparina P. Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 220,00,- Kau?rik Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 333,00,- Vyparina P. motiva?n za vsledky vroku 2009
- 333,00,- Vyparina . motiva?n za vsledky vroku 2009
- 333,00,- emba motiva?n za vsledky vroku 2009
- 1380,00,- 3 x tartovn na ME v Raksku (. Vyparina, P. Vyparina, R. Kau?rik )
- 146,39,- Jan?iar preteky ( 1. kolo SP Strank ubytovanie, cestovn prkaz )
- 97,20,- Jan?iar preteky ( 2. Kolo SP Klenovec ubytovanie, cestovn prkaz )
- 144,85,- Jan?iar preteky ( M SR Pov. Inovec ubytovanie, cestovn prkaz)
- 529,00,-
XContest server (Cross Country SVK - ro?n prenjom)
Zostatok k 13.oktbru 2010 je 472,65,-

Povinn finan?n rezerva na ?innos? PG zvzu je 664,00,-

( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )

Posledn update 1.november 2010

Rok 2009 ( 6.973,79,- )

 

+ 0, 00,- zvzov financie pridelen v roku 2009 ( LAA SR )

- 337,94,- Jan?iar preteky ( SP ubytovanie, cestovn prkaz )

- 51,79,- Vrabec cestovn NAPANT ( PHM, lietanie vNzkych Tatrch )

- 11,47,- Zasadanie odbornej komisie inpektorov PG 13.2.2009 ob?erstvenie

- 17,41,- Zasadanie odbornej komisie inpektorov PG 28.02.2009 ob?erstvenie

- 330,00,- Vyhlasovanie vsledkov PG pohre

- 600,00,- Vyhlasovanie vsledkov PG ob?erstvenie

- 30,00,- poplatok za prenjom Chopka na SP

- 100,00,- konvertor pomcka na s?ae CC

- 430.00,- prevdzka serveru CC ( ro?n njom )

- 180,80,- Zasadanie K 5.12. Tren?n ( PHM Vrabec, Matovi?, Jandch, Hrivnk )

- 455,29,- Jan?iar preteky ( SP ubytovanie, cestovn prkaz )

Zostatok k 31.12.2009 je 4.429,09

Rok 2008 ( 54.316,- Sk )

+ 120.000, 00,- Sk zvzov financie pridelen v roku 2008 ( LAA SR )

+ 199.200,00,- Sk za vydan PP v roku 2007

- 56.009,50,- Sk 4 x tartovn na M E v PG (317.506,50)

- 2.204,00,- Sk pohre pre v?azov za M SR v PL

- 3.950,00,- Sk VH PG - potovn na pozvnky

- 395,00,- Sk VH PG oblky na pozvnky

- 20.000,00,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG - ceny

- 12.000,00,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG - ob?erstvenie

- 2.000,00,- Sk ob?erstvenie VH PG

- 36.471,00,- Sk 3 x tartovn na M S v Mexiku (. Vyparina, P. Vyparina, R. Kau?rik )

- 691,50,- Sk bankov poplatky za hradu tartovnho na M S v Mexiku

- 14.523,50,- Sk prevdzka serveru CC ( ro?n njom )

- 15.179,00,- Sk Jan?iar preteky ( SP cestovn prkaz )

Zostatok k 31.12. 2008 je 210.092,50,- Sk = 6.973,79,-

Rok 2007 ( 104.125,59,- Sk ):

+ 0, 00,- Sk zvzov financie pridelen v roku 2007 ( LAA SR )

- 3.139,50,- Sk Vrabec zloha na M. Sveta Austrlia

- 3.139,50,- Sk . Vyparina zloha na M. Sveta Austrlia

- 7.000,00,- Sk M SR vPG - pohre

- 1.383,00,- Sk Bohu - cestovn

- 19.482,50,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG ob?erstvenie

- 10.560,00,- Sk preplatenie tartovnho Kau?rik

- 0,00,- Sk prevdzka serveru CC ( ro?n njom nebol poadovan od sprvcu )

+ 7.700,00,- Sk preplatok z Vyhlasovania vsledkov PG

- 12.805,00,- Sk Jan?iar preteky ( SP cestovn prkaz )

Zostatok k 31.12. 2007 je 54.316,00,- Sk

Rok 2006 ( 180.000,- Sk ):

 

+ 0, 00,- Sk zvzov financie pridelen v roku 2006 ( LAA SR )

- 17.446,00,- Sk Vrabec - tartovn

- 16.112,60,- Sk prevdzka serveru CC ( ro?n njom )

- 312,77,- Sk bankov poplatky za hradu prevdzky serveru CC

- 2.000,00,- Sk kolok iados? ivotn prostredie ( lietanie na Malej Fatre )

- 934,00,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG diplomy

- 2.700,00,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG medaily

- 4.400,00,- Sk Vyhlasovanie vsledkov PG ?rpky

- 31.669,04,- Sk tartovn M. Sveta Austrlia Vrabec, Vyparina .

- 300,00,- Sk bankov poplatok za hradu tartovnho M. Sveta Austrlia

Zostatok k 31.12. 2006 je 104.125,59,- Sk

Kompletn preh?ad zvzovch financii si mete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii download.
Posledná úprava ( 07.11.2010 )