Vsledky SP 2010 Strank
12.05.2010

Take X-air cup Strank 2010 , je u iba histria... stalo ns to hodne nmahy, silia a tie nervov, ktor nm vyrbalo hlavne po?asie... Odlietali sa 3kol (s odretmi uami...) Iked sme sa ve?mi snaili, tento pretek nebude v historii paraglidingu zapsan zlatm psmom a to hlavne kvoli po?asiu, ktor bohuia? nevieme ovplyvni?. V?aka hlavnmu organiztorovi Pe?ovi Vrabcovi sa darilo udriava? nladu pilotov mimo bod mrazu, ktor neustle hrozil pre zl letov podmienky... snail sa vym?a? nhradn program, len aby ich zamestnal. Pod?a slov pilotov sa mu to naozaj podarilo aiadnyzo z?astnench sines?aoval. Som presved?en, e nikto nehladoval a ani netrpel smedom. Myslm, e nikto z ns ne?utuje e mohol byt ?astn a svojimi monos?ami prispel k zdarnmu priebehu preteku. A teraz pri psan tchto riadkov si uvedomujem ako mi chbaj smevy novch priate?ov, ich debaty, ?i stisk ruky... ?akujeme vetkm lieta?om, sponzorom, organiztorom a priate?om, ktor prili podpori? ?o i len na chv?u n zpal pre tento tak ndhern port. Najv? obdiv si zasli hlavn organiztor Pe?o Vrabec , ktro tento pretek za?al pripravova? u minul rok, nad jeho prpravou strvil stovky hodn a najazdil stovky kilometrov po jednaniach a schdzkach na radoch a s rznymi "mecenmi", bohuial po?asie to neustlo...


Krtke reporte z priebehu X-air cup Strank moete vzhliadnu? na : http://www.adventures.sk/ , v pravom hornom rohu sa moete virtulne pohybova? medzi zvodnkmi priamo na tartova?ke, vyskajte si vrtulnk, alebo ?iasto?n loping a to vetko bez nebezpe?ia razu... Bohuial na fotogalrii sa ete stale pracuje, no nemuste ma? strach, v?as budem informova? o jej spusten. O preteku sa tie do?tate na : http://www.pglive.cz/cesky/posledni/beskydy-open-2010-7.html


Task 3 a task 4 si mete pozrie? alebo stiahn? v sekcii download alebo kliknutm na tento odkaz .
Posledná úprava ( 12.05.2010 )