Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Paragliding arrow Cross Country
Cross Country

Cie? preletovho projektu:

Web CC bol vybudovan ako jedna zo sekci serveru PGweb.cz s mylienkou ?o najpreh?adnejieho a jednoduchho preletovho systmu, ktor bude zrove? prina? vetky dleit informcie o letoch a pilotoch. Pre zobrazenie letov bolo snahou da? uvate?om priestor pre ?o najzaujmavejie prehliadanie vetkch dleitch dt, ktor s z tracklogu k dispozcii a nebolo potrebn pouva? ?al software.
  Odkaz na stránku Zobrazení
  Link   Cross Country
2520