Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Dokumenty arrow ?lensk prspevky a ostatn poplatky
?lensk prspevky a ostatn poplatky
?lensk prspevky a ostatn poplatky, poistenia LZ,...

DokumentyPridané

Poradie podľa : Názov | Dátum | Stiahnuté [ Vzostupne ]

* Pre uplatnenie z?avy je potrebne predloi?:

- tudenti dennho tdia do 26 rokov potvrdenie onvteve koly

- starobn dchodcovia dchodkov vmer

- invalidn dchodcovia doklad opriznan invalidnho dchodku

 

?lensk prspevok zah??a zkonn poistenie vo?i kodm spsobenm tretm osobm a je uzatvoren na osobu, pre zemie SR a ?R a plat od druhho d?a po uhraden ?lenskho poplatku do 31.12.2011. Vka poistnho krytia pre bezmotorov LZ a LZ tartujce z nh je 16.600 EUR (spolu?as? 65 EUR), pre ostatn druhy LZ je to 750.000 EUR (spolu?as? 1.000 EUR). K plneniu je potrebn ma? v poriadku vetky zkonom poadovan veci platn pilotn preukaz LAA SR, platn technick preukaz LAA SR a samozrejme, uhraden riadny ?lensk prspevok pre dan rok.

?lensk pre nelietajcich ?lenov nezah??a iadne poistenie, je vhodn na udranie ?lenstva pre tch, ktor s napr. v zahrani?, na materskej dovolenke, maj zdravotn problmy a nebud lieta? a pod. Tento poplatok by mal by? tie uhraden za kad osobu, ktor veziete v tandeme, nako?ko pod?a platnch predpisov a nariaden mete v tandeme viez? iba ?lena LAA SR.