Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Dokumenty

KategórieSúbory

folder icon 34 Sprva LZ
Dokumenty sprvy LZ LAA SR.
folder icon 18 Zpisnice a uznesenia

Zpisnice z prezdi, valnch hromd a kontrolnej revznej komisie.

folder icon 10 ?lensk prspevky a ostatn poplatky
?lensk prspevky a ostatn poplatky, poistenia LZ,...
folder icon 3 2% z dan

Ven ?lenovia,

tak ako kad rok i tento rok je mon darova? 2% zo svojich dan na portov
?innos? naej asocicii. V tchto zloitch ?asoch naozaj pome kad cent a tak Vs
prosme - pomte!

V prlohe mte potrebn tla?iv aj s pou?enm k vyplneniu.

folder icon 2 Formulre LAA
Formulre dodan sekretaritom LAA.