Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow MS v motorovom zvesnom lietan 2004 - Bo?kovce, 8.7-11.7.2004
MS v motorovom zvesnom lietan 2004 - Bo?kovce, 8.7-11.7.2004 PDF Tlačiť Email
05.08.2004

V d?och 8. - 11.7.2004 bol zvolan zlet motorovch zvesnch klzkov a motorovch padkovch klzkov, spojen so s?aou o Majstra Slovenska. Konal sa na osved?enom letisku Bo?kovce pri Lu?enci.

Niektor ?astnci zlet spojili s rodinnou dovolenkou a na letisku boli u od pondelka 5.7.2004. Ostatn prileteli alebo sa priviezli a vo tvrtok.

V piatok rno bol zoznamovac let po okol letiska, spojen so s?anou disciplnou na presnos? pristtia. Priamo z tohoto letu sa pristvalo do boxov. Potom nsledovalo ?alie kolo v presnosti pristtia s vypnutm motorom. Po odlietan tchto kl, bolo vyhlsen vo?n lietanie a do podve?ernch hodn, kedy sa znova odlietali tri kol na presnos? pristtia.


Okrem samotnho presnho pristtia do boxu, porota hodnotila aj bezpe?nos? a "estetiku" pristtia. Predchdzalo sa tak trieskaniu podvozkov o drhu, v snahe dosiahnu? ?o najvy po?et bodov za boxy. Po odlietan tchto kl, bolo vyhlsen vo?n ve?ern lietanie.
V sobotu rno bol breefing pred naviga?nou s?aou. Naviga?n s?a spo?vala v tom, e posdkam boli ur?en uhly a vzdialenosti jednotlivch oto?nch bodov. S?aiaci si musel vyrta? a na mape zakresli? oto?n body, ?alej si musel vyrta? ?as, za ktor dan tra? oblet. Tento ?as nahlsi rozhodcom pri tarte a musel sa do tohoto ?asu trafi?. Kad odchlka bola trestan trestnmi bodmi. Ukon?enie naviga?nho letu bolo spojen s presnos?ou pristtia, s vypnutm motorom. Po pristt poslednho zo s?aiacich, bolo vyhlsen vo?n lietanie a komisia sa vybrala na poradu. V poobednch hodinch bolo slvnostn vyhlsenie vsledkov.
Majster Slovenska v motorovom zvesnom lietan pre rok 2004 sa stal:
1. miesto Miroslav PAVELKA
2. miesto Vratislav SCHWARZ
3. miesto Jindro ZHUMENSK
4. miesto Miroslav HULJAK
5. miesto Jozef SAJAN
Po ukon?en s?ae sa hojne polietalo po okol, debatovalo sa o lietan, o lietajcich strojoch a odh?alo sa ve?k mnostvo komrov. Nae po?akovanie patr vetkm organiztorom s?ae a ich pomocn?kam...
U teraz sa tem sa stretnutie o rok!
Zhorcky leteck klub Malacky a Jozinko Sajan www.jozinko.szm.sk
Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >