Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow Pozvnka na Majstrovstv Slovenska v MZL Bo?jkovce 5.7.-11-7.2004
Pozvnka na Majstrovstv Slovenska v MZL Bo?jkovce 5.7.-11-7.2004 PDF Tlačiť Email
23.06.2004

Zvz MZK

pri

Leteckej amatrskej asocicii SR

 

si ?a (Vs) dovo?uje pozva? na

 

ST R E T N UT I E

pilotov, priate?ov asympatizantov

lietania na MZK

spojen so s?aou

omajstra Slovenska

 

v d?och

5.07 - 11.07

na letisku Lu?enec - Bo?kovce

Zvzn prihlky do 31.06. 2004 psomne alebo telefonicky

Kontakt Info: 0905 459922

?astncky poplatok sa nevyberᠠ tartovn vs?ai: 100.-Sk

Teme sa na Vau ?as?!

 

Presn pravidl vetkch discipln bud zverejnen a tesne pred vyhlsenm jednotlivch s?a.

Dva s?an letov dni by mali preveri? vetkch s?aiacich hlavne vtchto disciplnach:

Naviga?n let:

Mapy zabezpe? usporiadate?. Kompas, presn hodinky, uhlomer, pravtko, ceruzka by mali by? samozrejmos?ou vbavy palubnho navigtora...

Presnos? pristtia: Bezpe?n pristtie vo vyzna?enom priestore bez pouitia motora na priblen k nemu.

Pre spestrenie naich aktivt sa bude kona? vtomto termne aj s?a 1.kolo MS MPK pod vedenm P.P?ika. Info: M.kvarka 0903462564

In nae mon aktivity... ( vprpade neletovho po?asia...)

Akrobacia vplavkch...

S?a Lietajca miss...

S?a Onajlepieho vtka...

S?a Onajdlhiu vrtu?u... ( Plenku si kad hrad sm ! )

Kto viac nafka...

Recesii avtipu sa medze neklad !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Upozor?ujeme, e leteckej prevdzky sa mu z?astni? iba piloti splatnm pilotnm preukazom, technickm preukazom apotvrdenm ozaplaten zkonnho poistenia.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vae serizne psomn alebo telefonick stanovisko k?asti na naom podujat suvedenm po?tu prihlsench osb apoiadaviek na ubytovanie astravu, (prp. inch) o?akvame najneskorie do 30. jna na adrese

Marian Turan
S. Nem?eka 185, 034 95 Likavka
alebo telefon: 0905/459922,

Riadite? stretnutia: MUDr. Vratislav Schwarz

Riadiaci s?ae: Laco Horvth

Riadiaci letovej prevdzky: ing.Grega Milan, Turan Marian

Pondelok a tvrtok - vo?n dovolenkov ?innos? - lietanie

tvrtok: Prlet (prchod) ?astnkov s?ae,

prezentcia ?astnkov, techniky, vysvetlenie podmienok apravidiel s?ae,

o19oo ve?er priate?sk posedenie .

Piatok: Prv s?an letov de?, mimo s?ae voln lietanie.

Sobota: Druh s?an letov de?, mimo s?ae voln lietanie. Ve?ervyhodnotenie majstra Slovenska acelho stretnutia priate?ov MZK.

Nede?a: Odlet arozchod ?astnkov.

 

Ubytovanie mon vubytovni leteckho portovho centra (250Sk./den/lko) prosme nahlsi? dopredu (0905626521, 0474322242 p.Slukov) alebo vo vlastnch stanoch akaravanoch.

Bazn aob?erstvenie vprevdzke.

Stravovanie mon pod?a poiadaviek, alebo zvlastnch zdrojov, nkup potravn mon vblzkych predajniach.

* * *

Monos? ukky, predvedenia, prezentcie apredaja

leteckej techniky, vrobkov akomponentov.

 

* * *

Vyuite tie monos? osobnho vybavenia

rznych dokumentov, technickch prehliadok

a osobnch technickch konzultci shlavm technikom LAA.
Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >