Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow Majstrovstv Slovenska v MZL 2003 - Bo?kovce
Majstrovstv Slovenska v MZL 2003 - Bo?kovce PDF Tlačiť Email
03.08.2003

 

Vd?och 31.7.-3. 8. 2003 sa, na letisku Bo?kovce pri Lu?enci, konal ?al zlet motorovch zvesnch klzkov, spojen so s?aou oMajstra Slovenska.

tvrtok 31.7.2003 slil na prlety aprchody s?aiacich posdok, ako iinch ?astnkov a priate?ov lietania.

Vpiatok 1.8.2003 do poobedia, ete stle prichdzali piloti a osdky, preto prv s?an kolo sa letelo a v podve?er. Ako prv disciplna sa lietali tri kol na presnos? pristtia do vymedzenho priestoru. Po odlietan tchto kl, bolo vyhlsen vo?n ve?ern lietanie po okol.
Sobota 2.8.2003. Rno v hangri je briefing pred naviga?nou s?aou. Naviga?n s?a spo?vala vtom, e s?aiacim bol ur?en uhol avzdialenos? oto?nch bodov po sebe nasledujcich alohou pilotov bolo, vypo?ta? a na mape si zakresli? oto?n body, na nich vyh?ada? tajn znak atento nahlsi? rozhodcom po pristt. Potom sa lietala s?a na vyrtan ?as letiskovho okruhu. Hodnotilo sa sprvne vykonanie letu po okruhu, naviac si kad s?aiaci vyrtal ?as od tartu po pristtie (dotyk bez odskoku), tento nahlsil amusel sa do tohto ?asu trafi?. Naviac sa po?tala presnos? pristtia, ?ie pilot sa musel pri pristt trafi? do vymedzenho priestoru.

Po tomto bol vyhlsen koniec s?ae abolo vo?n lietanie. O17,00 hod. bolo slvnostn ukon?enie zletu aboli vyhlsen vsledky s?ae oMajstra Slovenska na rok 2003:

1. miesto Jindro ZHUMENSK

2. miesto Vra?ko SCHWARTZ

3. miesto Lacko MANDK

4. miesto Jozef Seman

5. Miroslav Pavelka

6. Jozef Kone?n

7. Jozef Sajan

Po?et ?astnkov stretnutia 36, s?aiacich 8, jeden odstpil. Jeden ?astnk nebol pripusten klietaniu, nako?ko nemal vporiadku doklady.

 

Mimo s?a sa hojne lietalo po okol, opa?ovalo sa na slnie?ku, kpalo v bazne a neoficilnymi briefingmi sme okupovali vetky mon barov pulty v areli letiska.

No ateraz sa treba tei? na ?al zlet.

Zhorcky leteck klub Malacky

a

Jozinko Sajan.
www.jozinko.szm.sk

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >