Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow Majstrovstv Slovenska MZK 2005 v Partiznskom
Majstrovstv Slovenska MZK 2005 v Partiznskom PDF Tlačiť Email
21.08.2005

V d?och 18. - 21.8.2005 sa konal na letisku Partiznske zlet motorovch zvesnch klzkov (MZK), spojen so s?aou o Majstra Slovenska pre rok 2005. Tento rok bolo, po prv raz, vybrat letisko v Partiznskom.

tvrtok 18.8.2005 bol ur?en na prlety a prchody ?astnkov, zaregistrovanie s?aiacich, ubytovanie v priestoroch letiska, ?i v susediacich kpe?och. Mnoh si postavili stany a nocovali pod krdlami svojich strojov. Prv briefing bol naplnovan o 21,00hod, kde boli piloti oboznmen s letiskom Partiznske, bol im predstaven organiza?n vbor, ako i rozhodcovia.


V piatok 19.8.2005 rno sa konalo oficilne zahjenie s?ae. Po prhovoroch Predsedu zvzu MZK pri LAA SR pna Marina Turana a riadite?a s?ae Ing. Rudolfa ilku, nastalo vyhlsenie programu Majstrovstiev SR, s?anch discipln a pristpilo sa k losovaniu tartovacieho poradia. Po tomto nsledovala technick kontrola MZK a kontrola predpsanej dokumentcie. Tto vykonvali Hlavn technik LAA SR Ing. Milan Grega , spolu s technikmi Ing. Vladimrom Huekom a Walterom Tpferom. Do s?ae bolo pripustench 20 pilotov.
V sobotu 20.8.2005 rno sa prv s?an disciplna za?ala presnos?ou pristtia do vymedzenho priestoru. Silnejci vietor troku poprehadzoval poradia, pretoe v?ina s?aiacich v prvom kole k boxom nedoletela a sadala pr metrov, a centimetrov pred boxy. Organiztori v tento de? vypsali vcelku tyri kol v presnosti pristtia a rozhodovali sksenosti pilotov a zvolen stratgia.

Poobede bola vypsan disciplna zameran zase na presnos? letu z ?asovho h?adiska. Bol to let medzi pilnmi, ktor spo?val v tom, e pilot si trningovo preletel "osmi?ku" medzi pilnmi na trati, stopol si ?as, ktor nahlsil rozhodcom a potom nsledoval ostr let, kedy sa do tohoto ?asu musel trafi?. Zase kad sekunda plus, ?i mnus znamenala jeden trestn bod.

Ve?er sa konala tradi?n hangrprty, kde sa rozprdila perfektn zbava. Ndherne ns pozabval Walter Tpfer, ktor na harmonike zahral pesni?ky na elanie a predstavil prekrsnu Hymnu Majstrovstiev SR, ktor k tejto prleitosti zloil. T vytrvalej odchdzali spa? okolo piatej hodiny rno...
Prv s?an disciplna spo?vala v presnosti pristtia do vymedzenho priestoru. Pristvacie boxy boli dlh po 5 metrov a najviac bodovan bol prv box, ktor bol ohodnoten 1000 bodmi. Posledn, iesty box, bol ohodnoten 750 bodmi. Pristtie pred alebo za tieto boxy bolo hodnoten nulou.
Druhou s?anou disciplnou bol naviga?n let. Naviga?n disciplna bola zameran na presnos? plnovania si trate letu z ?asovho h?adiska. lohou s?aiacich bolo vyrta? si letov ?asy k jednotlivm orienta?nm bodom, ako i celkov ?as, za ktor uveden tra? prelet. Kad sekunda plus alebo mnus k tomuto vyrtanmu ?asu, bola trestan jednm trestnm bodom. Hodnoten bol aj samotn oblet jednotlivch oto?nch bodov, kde stli rozhodcovia, ktor merali ?asy a hodnotili, ?i bol oto?n bod sprvne obleten.

Nede?a 21.8.2005 doobeda bola ur?en ako nhradn de?, v prpade nepriazne po?asia, na dolietanie jednotlivch discipln. Ke?e s?an po?asie vylo, ako na objednvku, u sa iadne disciplny nelietali.

O 12,30hod bol nstup pilotov a slvnostn vyhlsenie vsledkov Majstrovstiev SR v MZK pre rok 2005.

Po vyhlsen vsledkov nastalo odovzdvanie cien. Prvch 5 miest bolo ohodnotench vecnmi cenami a to: GPS MAP 96, vysiela?ka ICOM A-5, elektricky vyhrievan rukavice, rchlomer a dreven zhradn sedacia sprava. Pre ?alie miesta boli vystaven pamtn diplomy.

Zverom je treba po?akova? nesmiernemu siliu organiztorov s?ae pod vedenm Ing. Rudolfa ilku, ktor bola perfektne zvldnut, po?akova? sponzorom, ktor pomohli usporiada? tto s?a, tie Aeroklubu Partiznske za poskytnutie priestorov a po?akova? vetkm ?astnkom, za pohodov priebeh s?ae. Za rok zase DOVIDENIA !!!
obr_14.gif

Zhorcky leteck klub Malacky

a

Jozinko Sajan
www.jozinko.szm.sk

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >