Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Konferencia delegtov LAA SR 24.3.2007
Konferencia delegtov LAA SR 24.3.2007 PDF Tlačiť Email
24.03.2007
Konferencia delegtov LAA SR schva?uje :
 1. program konferencie delegtov vznen:
    1. Vo?ba nvrhovej komisie, avo?be volebnej amandtovej komisie
    2. Sprva prezidenta LAA SR
    3. Sprva KRK LAA SR
    4. Sprva HT aRLP LAA SR
    5. Diskusia
    6. Vo?ba novho prezidenta apredsedu KRK LAA SR
    7. Zver

 

 1. Nvrhov komisiu vzloen :

Ing. kvarka
Ing. Priesol
p. Luby

 1. Mandtov avolebn komisiu vzloen:

Ing. Sladk
Ing. Gaparovi?
p. Belan

 1. Zapisovate?a konferencie p. Oravcov

 

 1. Sprvu prezidenta LAA SR.
 1. Sprvu predsedu KRK LAA SR.

 

 

Konferencia delegtov LAA SR berie na vedomie:

    1. Konferencia berie na vedomie sprvu HT aRLP LAA SR

 

Konferencia delegtov LAA SR uklad :

 1. prezdiu LAA SR rozdeli? prjem zpoplatkov za vydanie 1. pilotnho preukazu na jednotliv zvzy pod?a k??a 0 - 80 % vprospech zvzu do ktorho psobnosti vydan pilotn preukaz spad.
 2. prezdiu LAA SR vypracova? spsob financovania vydvania Spravodaja LAA SR speriodicitou 4 krt ro?ne.
 3. prezdiu LAA SR organizova? spolo?n Slvnostn vyhlsenie najlepch portovcov LAA SR v?alom volebnom obdob.

 

Konferencia delegtov LAA SR vol:

  1. Prezidentom LAA SR Ing. Rberta Setni?ku
  2. Predsedom KRK LAA SR Ing. Ivana Priesola

ilina, 24.3.2007

 

 
Ďalšia >