Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn hromada zvzu ZL 25.11.2006
Valn hromada zvzu ZL 25.11.2006 PDF Tlačiť Email
25.11.2006

Zpisnica z valnej hromady Zvzu zvesnho lietania Leteckej amatrskej asocicie d?a 25.11.2006 v Jasnej

 

Program:

1. Prhovor prezidenta LAA a RLP LAA

2. Vo?ba zapisovate?a a ?lenov nvrhovej komisie

3. Sprva o ?innosti

4. Rzne a diskusia

5. Vo?ba funkcionrov zvzu

6. Uznesenie

Program predniesol predseda zvzu Juraj Sladk.

Zapisovanm bol poveren Peter Gaparovi?.

Za ?lenov nvrhovej komisie boli zvolen Jaro Sojka s Petrom Fruhwaldom.

Sprvu o ?innosti pre?tal predseda Juraj Sladk. O ?asti na s?aiach prvej kategrie FAI podal sprvu Edo Dropko a doplnil ho Peter Gaparovi?.

Rzne a diskusia:

posledn zmeny portovho poriadok predstavil Peter Gaparovi?.
Nvrhy k portovmu poriadku: Milan Grega organiztor mus kontrolova? poistky aj v zahrani?, Jaro Sojka viac termnov (aj v zahrani?), Laco Gci platnos? disciplny ur?uje ?as? slovenskch pilotov, Bohu Kolesr platnos? disciplny, ke? pilot krdlo postav.

- ur?enie ?elu, na ktor maj by? minut dotcie LAA.:
Juraj Sladk: viac ako polovica na podporu novch pilotov (prspevok na lietanie mladch pilotov, bonusy pre intruktorov hlavne ktor vykolia B pilota), 10 15 000 na podporu Majstrovstiev Slovenska, kompenzcia pre organiztorov neuskuto?nench s?a. Jano Chovan: podpora pre intruktorov vopred aby bolo iakov na ?om cvi?i?. Juraj Sladk: 30 000 na 2-3 vcvikov krdla, ktor by ostali v aktvnych vcvikovch strediskch, ZZL bude prispieva? na ceny do M SR (9000 Sk). Juraj Sladk: podpora s?ae OLC. Peter Jandk: do OLC sa musia prijma? iba prelety uskuto?nen mimo majstrovstiev. Jaro Sojka: v OLC treba podpori? hlavne A pilotov. Laco Gci: ceny 3000, 2000, 1000 za 1., 2., 3. miesto + 2000 pre organiztora. Juraj Sladk: 5000 Sk pre sprvcu strnky ZZL LAA. 6000 Sk na lacn GPS prstroje pre mladch pilotov. Podpora novho tartu na Polome.

Do predsednctva zvzu boli zvolen:
predseda: Juraj Sladk
?lenovia: Anka Nociarov, Peter Gaparovi?, Peter Labanc, Peter Fruhwald.

Za delegtov zvzu boli zvolen (pre konferenciu LAA februr-marec):
Jaro Sojka, Jozef Buchel, Peter Jandk, Andrej Slovk, Bohu Kolesr
nhradnci: Jano Belan, Laco Gci

Za ?lena revznej komisie LAA bol zvolen:
Vlasto Hlouek

Za ?lenov prezdia LAA boli zvolen:
Juraj Sladk, Peter Fruhwald

 
Ďalšia >