Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 12.5.2006
Zasadanie prezdia LAA SR 12.5.2006 PDF Tlačiť Email
12.05.2006

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR,

konanho d?a 12.05.2006 v iline.

Prtomn: R. Setni?ka, M. kvarka, M. Turan, M. Grega, D. Sekerkov, P. Mensk telefonicky

  1. Prezident LAA SR informoval o podpsan zmluvy s p.Jur?kom oh?adom tvorby Leteckho magaznu. Zmluva bola podpsan na sumu 50.000,-Sk a na 3 relcie, prv spltka bola uhraden vo vke 16.600,-Sk. Pokia? bude pre ns relcia nevyhovujca, je monos? od zmluvy odstpi?. Prv relcia by sa mala objavi? na obrazovke STV2 v mesiaci jn.
  1. Prezdium upravilo mzdu p.Sekerkovej, a to na 15.900,-Sk btto mesa?no, s platnos?ou od 01.05.2006.
  2. Prezdium odshlasilo uzatvorenie prkaznej zmluvy pre p.Gregu od 01.05.2006 do 31.12.2006 vo vke 120.000,-Sk s tm, e mesa?ne bud vyplcan zlohov platby vo vke 15.000,-Sk.
  3. Prezdium odshlasilo, e cestovn nklady hlavnho technika nepresiahnu limit 180.00,-Sk.
  4. Prezdium chvlilo termn podania projektov pre prcu s mldeou a telesne postihnutmi (2%) do 30.06.2006.
  1. Prezdium schvlilo rozdelenie financi pre jednotliv zvzy nasledovne:

PK 180.000,-Sk

ZK 144.000,-Sk

MZK 144.000,-Sk

MPK 132.000,-Sk

Ide o rozdelenie sumy 480.000,-Sk z darov ?lenov a dotcie rovnm dielom pre vetky zvzy a sumu 120.000,-Sk z ?lenskch prspevkov, rozdelenej pod?a percentuleho zastpenia jednotlivch zvzov (PK 50% - 60.000,-Sk, ZK 20% - 24.000,-Sk, MZK 20% - 24.000,-Sk, MPK 10% - 12.000,-Sk).

Zvzy me financie sa mu ?erpa? priebene, najneskr vak do 31.10.2006, a to psomnou iados?ou alebo zaslanm dokladu k hrade.

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >