Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadanie prezdia LAA SR 9.9.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 9.9.2005 PDF Tlačiť Email
09.09.2005

Zpis z prezdia, konanho 09.09.2005 na Stranku.

Prtomn: R. Setni?ka, M. kvarka, P. Fruhwald, J. Sladk, P. Mensk, D. Sekerkov, M. Grega, T. Fussgnger.

1. Prezdium prejednalo rozdelenie financi z 2% z roku 2004, ktor mali by? pouit na projekty pre prcu s mldeou a telesne postihnutmi. Suma, ktor m by? pouit na realizciu projektov je 101.073,50Sk.

Vzh?adom k tomu, e projekty predloili iba dvaja uchdza?i J. Buchel za ZL a M. kvarka za MPK prezdium prerozdelilo financie nasledovne: p.Buchel obdr pre svoj projekt sumu 48.644,-Sk (?o je 60% z celkovej sumy 81.073,50,-Sk) a p.kvarka obdr pre svoj projekt sumu 32.429,50,-Sk (40% z celkovej sumy). Obaja zal na sekretarit do konca oktbra 2005 sprvu s vy?tovanm pridelench finan?nch prostriedkov. Oficilny list s podmienkami zale Sekerkov.

Zvzy PK a MZK maj posledn monos? predloi? svoje projekty do 30.09.2005 s tm, e nako?ko nedodrali pvodn termn na predloenie projektov, vka pridelench finan?nch prostriedkov je maximlne 10.000,-Sk na zvz. Pokia? bud ich projekty schvlen, financie

bud zaslan obratom a vy?tovanie bude nutn tie do konca oktbra 2005.

2. Prezdium poveruje Ing. Iva ?ierneho rokovanm oh?adom zlegalizovania lietania na kopci Selec pri Novom Meste nad Vhom. Kontakty mu dod Sekerkov.

3. Prezdium schvlilo nkup seda?ky na PK od tefana Vyparinu v hodnote 8.000,-Sk a nkup padkovho klzka od Michala Orolna v hodnote 43.927,50Sk, ktor bud sli? na bezplatn zapoi?anie pri vcviku mldee a telesne postihnutch.

4. Prezdium schvlilo hradu sumy 3.200,-Sk na ?al stupe? anglickho jazyka pre D. Sekerkov.

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >