Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadanie prezdia LAA SR 3.6.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 3.6.2005 PDF Tlačiť Email
03.06.2005

Zpis zo zasadania prezdia, konanho d?a 3.6.2005 v iline

Prtomn: Ing. R. Setni?ka, Ing. M. kvarka, Ing. P. Mensk, P. Hvorka, Ing. M. Grega, Ing. P. Fruhwald, M. Turan, D. Sekerkova

1.

2. Prezdium poverilo Ing. Setni?ku, Ing. Gregu a Ing. kvarku jednanm so zstupcami LAA ?R, a to niekedy v termne 13.6. 18.6.2005 (presn termn sa ur? po dohode s LAA ?R). Jednanie by sa malo zamera? hlavne na zvidite?nenie LAA SR, uznvanie naich pilotnch dokladov v ?R, lietanie cez hranice, monos? prevzatia sksenost z ich ?innosti, monos? poskytn? nm ich vukov materil a pod.

3. Zistenm podmienok v jednotlivch pois?ovniach oh?adom zkonnho poistenie LZ pre rok 2006 boli poveren Ing. kvarka, Ing. Setni?ka, Ing. Fruhwald. Nov tatistiku vypracuj a dodaj Sekerkov a Ing. Grega.

4. Prezdium stanovilo prpravn vbor k usporiadaniu oslavy 30.-o?noce vo?nho lietania na Slovensku, ktorho ?lenmi s Ing. J. Sladk, A. Nociarov, Ing. kvarka, Ing. Grega, I. Plu?insk.

5. Prezdium sa uznieslo, e novm frekventantom kurzov je mon ponknu? z?avu na ?lenskom. Pokia? si frekventant uhrad ?lensk poplatok na 2 roky, bude mu poskytnut z?ava 400,-Sk (?ie neuhrad 2.025,-Sk, ale iba 1.625,-Sk).

 

 

 

Zapsal: D. Sekerkov Schvlil: Ing. R. Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >