Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 3.6.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 3.6.2005 PDF Tlačiť Email
03.06.2005

Zpis zo zasadania prezdia, konanho d?a 3.6.2005 v iline

Prtomn: Ing. R. Setni?ka, Ing. M. kvarka, Ing. P. Mensk, P. Hvorka, Ing. M. Grega, Ing. P. Fruhwald, M. Turan, D. Sekerkova

1.

2. Prezdium poverilo Ing. Setni?ku, Ing. Gregu a Ing. kvarku jednanm so zstupcami LAA ?R, a to niekedy v termne 13.6. 18.6.2005 (presn termn sa ur? po dohode s LAA ?R). Jednanie by sa malo zamera? hlavne na zvidite?nenie LAA SR, uznvanie naich pilotnch dokladov v ?R, lietanie cez hranice, monos? prevzatia sksenost z ich ?innosti, monos? poskytn? nm ich vukov materil a pod.

3. Zistenm podmienok v jednotlivch pois?ovniach oh?adom zkonnho poistenie LZ pre rok 2006 boli poveren Ing. kvarka, Ing. Setni?ka, Ing. Fruhwald. Nov tatistiku vypracuj a dodaj Sekerkov a Ing. Grega.

4. Prezdium stanovilo prpravn vbor k usporiadaniu oslavy 30.-o?noce vo?nho lietania na Slovensku, ktorho ?lenmi s Ing. J. Sladk, A. Nociarov, Ing. kvarka, Ing. Grega, I. Plu?insk.

5. Prezdium sa uznieslo, e novm frekventantom kurzov je mon ponknu? z?avu na ?lenskom. Pokia? si frekventant uhrad ?lensk poplatok na 2 roky, bude mu poskytnut z?ava 400,-Sk (?ie neuhrad 2.025,-Sk, ale iba 1.625,-Sk).

 

 

 

Zapsal: D. Sekerkov Schvlil: Ing. R. Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >