Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zpisnice arrow Zasadanie prezdia LAA SR 12.2.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 12.2.2005 PDF Tlačiť Email
12.02.2005

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR d?a 12.2.2005 v iline.

Prtomn: Ing. Rbert Setni?ka, Ing. Jaroslav Oulick, Ing. Peter Mensk, Marin Turan, Ing. Peter Fruhwald, Dagmar Sekerkov

Prezdium sa zilo za ?elom stanovenia internch predpisov, ktor boli schvlen nasledovne:

  1. Cestovn ?ty mu by? vyplcan zlohovo, v prpade zskania finan?nch prostriedkov bud vyrovnan najneskr do 30.12., o nroku rozhoduje tatutr. Sluobn cesty bud vykonvan na vozidlch zamestnancov/oprvnench osb.
  2. Odmena za ?innos? hlavnho technika a riadiaceho letovej prevdzky me by? maximlne 250.000,-Sk za rok, pod?a mnostva vykonanej prce, o nroku rozhoduje prezdium (vka zvis od zskanch finan?nch prostriedkov).
  3. V prpade zskania finan?nch prostriedkov me by? odmenen aj ostatn odborn personl LAA SR, prpadne ?lenovia prezdia, o nroku rozhoduje prezdium .

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >