Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 12.2.2005
Zasadanie prezdia LAA SR 12.2.2005 PDF Tlačiť Email
12.02.2005

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR d?a 12.2.2005 v iline.

Prtomn: Ing. Rbert Setni?ka, Ing. Jaroslav Oulick, Ing. Peter Mensk, Marin Turan, Ing. Peter Fruhwald, Dagmar Sekerkov

Prezdium sa zilo za ?elom stanovenia internch predpisov, ktor boli schvlen nasledovne:

  1. Cestovn ?ty mu by? vyplcan zlohovo, v prpade zskania finan?nch prostriedkov bud vyrovnan najneskr do 30.12., o nroku rozhoduje tatutr. Sluobn cesty bud vykonvan na vozidlch zamestnancov/oprvnench osb.
  2. Odmena za ?innos? hlavnho technika a riadiaceho letovej prevdzky me by? maximlne 250.000,-Sk za rok, pod?a mnostva vykonanej prce, o nroku rozhoduje prezdium (vka zvis od zskanch finan?nch prostriedkov).
  3. V prpade zskania finan?nch prostriedkov me by? odmenen aj ostatn odborn personl LAA SR, prpadne ?lenovia prezdia, o nroku rozhoduje prezdium .

Zapsala: Sekerkov Schvlil: Setni?ka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >