Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Konferencia delegtov LAA SR 22.3.2003 - druh ?as?
Konferencia delegtov LAA SR 22.3.2003 - druh ?as? PDF Tlačiť Email
22.03.2003

Zpis z druhej ?asti Konferencie delegtov LAA SR konanej na Donovaloch d?a 22. marca 2003

 

Prezident LAA SR, p. M. Turan otvoril pokra?ovanie rokovania Konferencie delegtov LAA SR (?alej len KD LAA SR)

1. KD LAA SR zvolila za predsedajceho KD LAA SR pna M. Turana.
Po?et hlasov : Za 30
Proti 0
Zdral sa 0

 • 2. KD LAA SR potvrdila Nvrhov komisiu KD LAA SR v nezmenenom zloen.
  Vo?ba prebehla aklamciou.
 • 3. KD LAA SR zl?ila Mandtov a volebn komisiu s Nvrhovou komisiou a tieto komisie pracuj pp. J. Sojka, V. Mandk ., I. Priesol
  Schvlenie zl?enie prebehlo aklamciou
 • 4. KD LAA SR schvlila program pokra?ovania KD LAA SR v znen :
  1. Kontrola uznesenia 1. ?asti konferencie LAA SR
  2. Diskusia k nvrhu zmeny stanov
  3. Hlasovanie o nvrhu zmeny stanov.
 • 5. 5. KD LAA SR berie na vedomie sprvu Mandtovej a volebnej komisie.
  Prtomnch je 30 prvoplatne zvolench delegtov za jednotliv zvzy.
 • 6. 6. P. Sladk predniesol komentr k nvrhu zmeny stanov.
 • 7. Delegti KD LAA SR odshlasili obedn prestvku od 12,00 do 13,00
 • 8. V diskusii vystpila v?ina delegtov KD LAA SR (pp. Turan, Sladk, Priesol, arick, Oroln, Mensk, Horvt, Kocik, Oulick, Jan?iar, Gaparovi?, Sojka, Grega, Setni?ka, Kunk, Turan st., Mandk ....)
  Prezident LAA SR podal nvrh na hlasovanie o tom, ktor text stanov bude pouit ako vchodiskov pre prcu KD LAA SR, pri?om za star stanovy ozna?il stanovy s?asn a za nov stanovy text zmenench stanov, publikovanch na www.laa.sk v ich tretej redakcii.
 • Hlasovanie bolo tajn :

  Za star stanovy 15 hlasov
  Za nov stanovy 15 hlasov
  Zdral sa 0
 • 9. KD LAA SR sa v danej situcii, v slade s jej prvomocami, rozhodla prerui? rokovanie na 15 mint a zopakova? tajn hlasovanie o nvrhu p. prezidenta M. Turana ete raz

  Opakovan tajn hlasovanie :
 • Za star stanovy 13 hlasov
  Za nov stanovy 17 hlasov
  Zdral sa 0
 • 10. KD LAA SR pripomienkovala pracovn text zmeny stanov po jednotlivch paragrafoch
 • 11.KD LAA SR hlasovala o celkovom znen stanov po ich zmene. Hlasovalo sa verejne :
 • Za : 20 hlasov
  Proti : 1 hlas
  Zdral sa : 7 hlasov
  Nehlasoval : 2 hlasy
 • 12.KD LAA SR vzala na vedomie abdikciu prezidenta LAA SR p. M. Turana
 • 13.KD LAA SR doplnila program KD LAA SR o ?al bod,
  4. vo?ba prezidenta LAA SR.
 • 14.KD LAA SR zvolila prezidentom LAA SR p. I. Priesola. Vo?ba bola verejn
 • Za : 20 hlasov
  Proti : 0
  Zdral sa : 8 hlasov
  Nehlasoval : 2 hlasy
 • 15.Konferencia delegtov LAA SR ukon?ila svoje rokovanie.

 • Zapsal : Overil :
  Ivan Priesol Juraj Sladk
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >