Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn hromada zvzu MZK a MPK 26.10.2002
Valn hromada zvzu MZK a MPK 26.10.2002 PDF Tlačiť Email
26.10.2002

Uznesenie z Valnej hromady zvzu MZK a MPK,
konanej d?a 26.10.2002 v penzine Spieovec na Donovaloch

1. Odshlasenie programu Valnej hromady zvzu MZK a MPK:

Privtanie

Sprva informcia o ?innosti MZK a MPK

Nvrh na volebn a mandtov komisiu

Informcia o stave techniky

Diskusia

Vo?ba delegtov na Konferenciu delegtov LAA SR

Vo?ba predsedu zvzu a predsednctva zvzu

Uznesenie

Zver

2. Sprvu o ?innosti zvzu 2001 a 2002 predniesol p.Turan spolu so sprvou o nehodovosti.

3. Do volebnej a mandtovej komisie boli zvolen: Ing. Milan Grega

Miroslav Jan?iar

4. Sprvu o stave techniky predniesol Ing. Grega

5. Diskusia

p.Turan nvrh, aby kad ?len odviedol 1% zo zkladu dane pre LAA SR

Mgr. Huljak navrhuje dokladova? odovzdanie 1% pre LAA SR

p.Kunk otzka oh?adom rozdelenia a hospodrenia s finan?nmi prostriedkami vysvetlenie podal p.Turan

6. Vo?ba delegtov na Konferenciu delegtov LAA SR:

MUDr. Vratislav Schwarz, Ladislav Horvth, Albert Turan, Walter Topfer, Ing. Jozef Seman, ?udovt Dado, Marin Csonka, Anton Lslop, Ing. Gabriel Ka?uch, Ing. Jaroslav Oulick

Nhradnci: Ing. Martin imko, Mgr. Miroslav Huljak

7. Vo?ba predsedu zvzu a predsednctva zvzu:

Marin Turan predseda zvzu

Ing. Jaroslav Oulick ?len predsednctva

Ladislav Mandk ?len predsednctva

8. Uznesenie.

9. Zver.

Schvlil: Marin Turan

 
< Predchádzajúca