Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn zhromadenie zvzu PG LAA SR 19.10.2002
Valn zhromadenie zvzu PG LAA SR 19.10.2002 PDF Tlačiť Email
19.10.2002

Zpisnica z valnho zhromadenia zvzu paraglidingu LAA SR
Donovaly, 19.10.2002

Otvorenie :

Valn zhromadenie otvoril p. J. Sladk

 

Prtomn hostia :

pp. M.Turan, V. Kolr, M. Grega, J.Sladk

 

VZ schvlilo tento program :

  • 1. Otvorenie
  • 2. Vo?ba komisi
  • 3. Informcia prezidenta LAA SR
  • 4. Sprva o ?innosti ZP LAA SR
  • 5. Diskusia
  • 6. Vo?ba predsedu a predsednctva zvzu
  • 7. Vo?ba delegtov konferencie LAA SR
  • 8. Uznesenie
  • 9. Zver

 

VZ zvolilo za zapisovate?a p. I. Priesola

VZ zvolilo Mandtov a volebn komisiu v zloen :

p. M. Oroln, p. . Vyparina a sl. J Bug?ov

VZ zvolilo Nvrhov komisiu v zloen :

p. I. Priesol, p. M. ichula a p. M.Matovi?

 

 

VZ vzalo na vedomie informciu prezidenta LAA SR. Sprvu o ?innosti predlo prezident na konferencii LAA, d?a 23.11.2002.

 

VZ vzalo na vedomie sprvu predsedu ZP LAA SR, pna M. Jan?iara, za obdobie od predolej konferencie.

 

Diskusia :

V diskusii vystpili pp : V. Kolr, I. Priesol, M. Grega, P. Mensk, V. Trank, M. Jan?iar, M. ichula, R. Setni?ka, Mal?ek, Z. Ka?mr, M. Kocik, A. arick, Zachar.

 

VZ schvlilo sprvu Mandtovej a volebnej komisie, ktor predniesla sl. Bug?ov

 

VZ zvolilo za predsedu ZP pna M. Jan?iara po?tom hlasov 24. Protikandidt, pn P. Mensk, zskal 19 hlasov.

 

VZ zvolilo predsednctvo zvzu v zloen pod?a po?tu hlasov :

p. M. Oroln, podpredseda, po?et hlasov 38

p. I. Priesol, ?len, po?et hlasov 31

p. . Vyparina, ?len, po?et hlasov 28

p. P. Mensk, ?len, po?et hlasov 26

 

ostatn nespen kandidti zskali :

p. P. Hrka 21 hlasov

p. Z. Ka?mr 19 hlasov

 

 

Za delegtov konferencie LAA SR zvolilo VZ nasledujcich pnov :

Predseda zvzu, predsednctvo zvzu, nespench kandidtov do predsednctva ZP, A. arickho (29 hlasov), R. Setni?ku (29 hlasov) a M. Kocika (27 hlasov)

 

Za nhradnka na konferenciu LAA SR zvolilo VZ pna P. Jure?ku po?tom hlasov 23.

 

VZ jednomyse?ne schvlilo uznesenie Konferencie zvzu paraglidingu LAA SR.

 

Predsedajci konferencie, p. J.Sladk, ukon?il konferenciu ZP LAA SR

 

 

Zapsal : I. Priesol

 

Overil :

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >