Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 24.8.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 24.8.2001 PDF Tlačiť Email
24.08.2001

Zpis zo zasadania prezdia,

konanho d?a 24.8.2001 v Ra?anoch.

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Ing. Milan Grega, Ing. Juraj Sladk telefonicky.

 

 

1. Prezdium rozhodlo, aby predseda zvzu ZL ur?il zstupcu, ktor sa bude z?ast?ova? zasadnut prezdia, nako?ko sa osobne nez?ast?uje zasadan.

 

2. Prezdium prejednalo situciu okolo tartoviska Strank pri iline s tm, e sa rozhodne a po osobnom jednan prezidenta s poverenm zstupcom Glide clubu Strank. S tohto jednania bude krtky zpis.

 

3. Predsedovia zvzov dodaj krtke sprvy o s?aiach v tomto roku do 10.9.2001.

 

4. Prezdium skontatovalo, e LAA SR nebude a do konca roku 2001 poriada? iadne s?ae.

 

5. Predseda zvzu PL vypracuje v spoluprci s hlavnm technikom LAA SR nvrh technickch kontrol na PK.

 

6. Na iados? Ing. Petra Menska predseda zvzu PL doriei vu?bu vo vcvikovch strediskch PL LAA SR v termne do 30.9.2001.

 

7. LAA SR sa ditancuje od ?innosti tzv. ?iernych pilotov a zahrani?nch pilotov, ktor nedodruj Leteck zkon SR a platn predpisy pre lietanie na zem Slovenska.

 

8. LAA SR prevedie opatrenia na znenie nekzne pilotov LAA SR pomocou zvenia osvety formou informa?nho spravodaja a internetu.

 

9. LAA SR vyd informa?n spravodaj do konca septembra 2001.

 

 

Zapsal: Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >