Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 9.6.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 9.6.2001 PDF Tlačiť Email
09.06.2001

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR, konanho d?a 9.6.2001 na Donovaloch

Z?astnen : Marian Turan, Miroslav Jan?iar

Ospravedlnen : Juraj Sladk

1. Bolo prejednan,e poplatky platen L SR za povolenia na portov stretnutia a preteky, mus organiztor pri poiadan LAA SR uhradi? LAA SR /poplatok LU SR za povolenie ?in 1.000,-Sk/.

Termn: stly

Zodpoved :D.Sekerkov

2. Vzh?adom na zl finan?n situciu v LAA SR je plovi?n ?lensk poplatok do LAA SR zruen, ?ie je jednotn ?lensk pre cel rok 2001 vo vke 600,-Sk/625,-Sk pre domacich a 1.000,-Sk/1.025,-Sk pre zahrani?nch ?lenov.

Termn :stly

Zodpoved :D.Sekerkov

3. Prezdium nariaduje kontrolu hospodrenia s financiami LAA SR ku d?u 30.6.2001. Kontrolu revznej komisie zvol a zabezpe? vkonn tajomnk p.D.Sekerkov. O vsledku kontroly bude revzna komisia informova? prezdium psomnou sprvou do 10 dn po kontrole.

Zodpoved :D.Sekerkov

4.Prezdium schva?uje vyplatenie finan?nej odmeny 5.000,-Sk za starostlivos? o po?ta? a internet pre 7/2001-7/2002.

Termn : do 30.6.2001

Zodpoved :D.Sekerkov

5.Prezdium vzalo na vedomie odchod reprezentantov SR ZK a PK na Svetov leteck hry do ?panielska.Vetkm reprezentantom SR prajeme ve?a spechov.

 

6.Prezdium prejednalo organizciu Majstrovstvstiev SR v MZK a MPK, ktor bud v Lu?enci v d?och 25.7 a 29.7 2001.

Zodpovedn: MZK zabezpe?uje L.Horvt - Fi?akovo

MPK zabezpe?uje M.?kvarka - Bratislava

7.Prezdium kontatovalo, e ?lenovia LAA SR pri rekrea?nom lietan pre rados? neporuuj Leteck zkon SR a schvlen smernice LAA SR.

 

Zapsal : Marian Turan

Posledná úprava ( 01.03.2009 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >