Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 18.1.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 18.1.2001 PDF Tlačiť Email
18.01.2001

Zpis zo zasadnutia prezdia LAA SR,

konanho d?a 18.01.2001 v Bratislave

Prtomn: Marin Turan, Miroslav Jan?iar, Juraj Sladk

1. Prezdium sa stretlo so zstupcom ?eskej pois?ovne na Slovensku Ing. Kaszasom a prerokovalo podmienky poistenia LZ vo?i tretm osobm (zkonn poistenie). Vzh?adom na nzke vybrat poistn je ?esk pois?ov?a nten zvi? sadzby. Definitvna vka poplatkov bude znma 23.1.2001, vtedy aj prezident podpe zmluvu na rok 2001. S?asne s tm otvoren otzka poistenia na rok 2002, ktor by sa v prpade bezmotorovch ZK a PK vz?ahovalo na osoby, nie na techniku. Ing. Kaszas zist podmienky a v prpade, e to bude mon, vypracuje ponuku.

  • 2. Prezdium schvlilo nvrh na vymenovania predsedu zvzu PG Miroslav Jan?iara hlavnm inpektorom PG.
  • 3. Prezdium kontatovalo, e zatia? nie je schopn splni? lohu z konferencie delegtov, ktor ho zavzovala vyriei? otzku pomernho zastpenia zstupcov Zvzu PG v orgnoch LAA alebo na konferencii delegtov. Zvz PG ani po zasadnut portovej komisie nepriiel so iadnym pracovnm nvrhom.

4. Prezdium poverilo prezidenta zabezpe?i? aspo? raz tdenne slubu v kancelrii LAA v popolud?ajch hodinch a tak vyjs? v strety ?lenom, ktor potrebuj nie?o vybavi? osobne.

 

Zapsal: Juraj Sladk
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >