Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Zasadanie prezdia LAA SR 5.1.2001
Zasadanie prezdia LAA SR 5.1.2001 PDF Tlačiť Email
05.01.2001

Zpis zo zasadania prezdia LAA SR, konanho d?a 5.1.2001 telefonicky

Prtomn: Marian Turan, Miroslav Jan?iar, Ing. Juraj Sladk.

1. Prezdium schvlilo vku ?lenskch prspevku pre rok 2001 cennk priloen.

2. V priebehu mesiaca janur prebehn osobn stretnutia zstupcov LAA SR so zstupcami Slovenskej pois?ovne oh?adom razovho poistenia ?lenov a so zstupcami ?eskej pois?ovne oh?adom zkonnho poistenia LZ. Nvrhy a pripomienky oh?adom razovho poistenia ?lenov ?i zkonnho poistenia LZ si pripravia predsedovia zvzov.

3. Prezdium schvlilo osobn stretnutia so zstupcami Ministerstva kolstva SR a Ministerstva obrany SR oh?adom zskania finan?nch prostriedkov pre LAA SR. Pre zskanie financi je potrebn kalendr pretekov pre rok 2001, pre vypracovanie ktorho dodaj predsedovia zvzov termny s?a jednotlivch zvzov (domcich i zahrani?nch) do 19.1.2001.

4. Prezdium bolo oboznmen s termnom konania portovej komisie zvzu PL, ktor prebehne do 14.1.2001.

Zodpovedn: Jan?iar Miroslav

Zapsal: Marian Turan

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >