Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Valn hromada zvzu ZL 28.10.2000
Valn hromada zvzu ZL 28.10.2000 PDF Tlačiť Email
28.10.2000

Uznesenie z valnho zhromadenia zvzu zvesnho lietania LAA SR,
konanho d?a 28.10.2000 v Podbrezovej.

 1. Berie na vedomie informciu prezidenta LAA SR p.M.Turana o ?innosti asocicie a informcie o zskan poverenia LU k leteckej ?innosti.
 2. Berie na vedomie sprvu o ?innosti zvzu ZL.
 3. Berie na vedomie reprezenta?n rebr?ek za rok 2000 v zmysle portovho poriadku.
 4. Berie na vedomie vo?bu predsednctva zvzu ZL v zloen:

Juraj Sladk, Koice

Anna Nociarov, Podbrezov

Jaroslav Sojka, Preov

Vlastimil Hlouek, ilina

 1. Berie na vedomie vo?bu predsedu zvzu ZL p. Juraja Sladkho.
 2. Berie na vedomie vo?bu delegtov zvzu na konferenciu LAA SR:

Sladk, Sojka, Hlouek, Gaparovi?, urlak, Dropko, Ki, Kolesr, Nizner, Buchel

 1. Odpor?a vetkm ?lenom zvzu ZL oboznmi? sa s poverenm LAA SR pre leteck ?innos? .
 2. Odpor?a vetkm ?lenom zvzu ZL oslovi? neregistrovanch pilotov pre legalizciu ich ?innosti.
 3. Uklad delegtom konferencie LAA SR navrhn? tieto nvrhy:
 • - nezvyova? ?lensk poplatok LAA SR 600 Sk
 • - nezvyova? polro?n poplatok 325 SK novho ?lena
 • - podporova? kandidatru p.M.Turana ako prezidenta LAA
 • - navrhn? poplatok za iaka vcviku LAA SR na 200 Sk namiesto poplatku 3000 Sk za vcvikov stredisko
 1. Uklad predsednctvu zvzu zorganizova? s?a majstrovstiev SR v auguste, v spoluprci s organizovanm Pohru Podbrezovej 2001, na dobu 9 dn.

V Podbrezovej 28.10.2000 Zapsal: Jaroslav Sojka

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >