Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
MS PG v Mexiku a vsledky nach reprezentantov PDF Tlačiť Email
17.02.2009

VMexickom Valle de Bravo sa vd?och 23.1.2009 a 6.2.2009 uskuto?nili 11. Majstrovstva sveta vparaglajdingu. Toto miesto bolo mono vybran aj zdvodu,

e vmesiacoch december - aprl s vtejto lokalite Mexika najlepie meteorologick podmienky pre bezmotorov lietanie.( zkladne mrakov od 3300 do 3800m ASL, rchlos? stpajcich prdov vzduchu normlne 3-4 m/s, ale nie s zriedkav ani rchlosti 8-9 m/s, miesta tartov vnadmorskej vke okolo 2000 m, ale tie miesta pristti vnadmorskej vke okolo 2000 m). Tieto celkov podmienky boli po?as Majstrovstiev sveta ve?mi nro?n anai reprezentanti ich spene zvldli ato stmito vsledkami:

Zcelkovho po?tu 148 s?aiacichpilotov obsadil

  • tefan VYPARINA 31. miesto spo?tom bodov 7514
  • Rbert KAU?RIK 79. miesto spo?tom bodov 5377
  • Peter VYPARINA 88. miesto spo?tom bodov 5066

Zcelkovho po?tu 44 drustievobsadili nai reprezentanti ve?mi slun 18. miesto.

S?aiacim reprezentantom ?iasto?ne prispela na hradenie ich nkladov LAA SR cestou zvzu PG, ale najv?iu ?as? nkladov niesli nai reprezentanti na vlastnch pleciach.

Umiestnenie tefana Vyparinu ako reprezentanta Slovenska, znamen pravdepodobne najlepie doterajie umiestnenie vhistri MS v tomto lietan.

Prezdium, zvzy,odborn funkcionri acel ?lensk zklad?a LAA SR ?akuje reprezentantom za ve?mi slun portov vkony na tchto Majstrovstvch sveta.

- Milan Grega -

Posledná úprava ( 11.05.2009 )
 
< Predchádzajúca