Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Paragliding arrow Slovensk pohr PK 2013
Slovensk pohr PK 2013 PDF Tlačiť Email
05.04.2013

forma preteku

info

vsledky

kategrie

termny

terny

tartovn

 

 

Slovensk pohr 2013

Forma preteku:

Sria iestich vkendovch kl (sobota, nede?a) organizovanch v obdob od 1.4.2013 do 31.8.2013 na vybranch ternoch (vid terny) pod?a aktulnych poveternostnch podmienok. Jeden nhradn vkend v septembri, v prpade malho po?tu platnch kl.

Medzi jednotlivmi kolami mus by? minimlne jeden vo?n vkend. Jednotliv kol nesm kolidova? s : Majstrovstv sveta, Eurpy, Slovenskej a ?eskej republiky

Pre jednotliv kol sa vytypuje termn a miesto pod?a po?asia v pondelok ve?er a vo tvrtok ve?er sa potvrd prpadne zru (v tdni pred pretekom)

Info:o konan jednotlivch kl pomocou mailing listu, skupiny Paragliding LAA SR na facebooku...

Vsledky:Spracovanie vsledkov v HQ. Igc. Sbor je mon posla? na spracovanie vsledkov cez e-mail najneskr do 3 hodn od, last landing

Celkov vsledky sa vyhodnocuj z bodov z jednotlivch taskov po od?tan najslabch vsledkov, pod?a k??a:

Po?et uletench taskov

Po?et krtanch najslabch vsledkov

6

Bez krtania

7 8

1

9 10

2

11 12

3

12 a viac

4

 

Zvere?n vyhodnotenie prebehne s?asne s vyhodnotenm XC v polovici Novembra 2013

Kategrie:

Hobby pilot s?aiaci max. 2 roky, padk max. EN B

Standard padk max. EN B

Sport - padk max. EN C

Open bez obmedzenia

Pevn termny:

8.-11.5. Strank Org. Peter Vrabec (nahraden de? nede?a 12.5.)

1.-4.8. Donovaly,Chopok org. Miro Jan?iar (nhradne dva dni po 5.8.a ut 6. 8.)

 

23.-25.8. Tisovec, Kralova Hola - org. Miro Jan?iar

 

Terny:

Strank

Donovaly

Chopok

Klenovec

Tisovec

Zobor

Slubica

Martinsk Hole

Kra?ova Ho?a

Kubnska Ho?a

Ho?azne

Horn S?a

Baranovo

tartovn: navrhovan 10 za kolo, sa potvrd po odshlasen rozpo?tu PG LAA

Organiztor zbezpe?uje:

- priestor pre HQ (priestor pre prezentciu pilotov, spracovanie a vyhlsenie vsledkov)

- vyvoz na tartova?ky (nie je v cene tartovnho)

- spracovanie vsledkov a zvere?n vyhlsenie vsledkov kola (nemusia ale mu by? ceny)

- riadiaceho lietania

- me niekoho dohodn? na zvozy za trate, organizcia a platba potom vo vlastnej reii pilotov

Posledná úprava ( 05.04.2013 )
 
Ďalšia >