Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Slovensk pohr PK 2013 PDF Tlačiť Email
05.04.2013

forma preteku

info

vsledky

kategrie

termny

terny

tartovn

 

 

Slovensk pohr 2013

Forma preteku:

Sria iestich vkendovch kl (sobota, nede?a) organizovanch v obdob od 1.4.2013 do 31.8.2013 na vybranch ternoch (vid terny) pod?a aktulnych poveternostnch podmienok. Jeden nhradn vkend v septembri, v prpade malho po?tu platnch kl.

Medzi jednotlivmi kolami mus by? minimlne jeden vo?n vkend. Jednotliv kol nesm kolidova? s : Majstrovstv sveta, Eurpy, Slovenskej a ?eskej republiky

Pre jednotliv kol sa vytypuje termn a miesto pod?a po?asia v pondelok ve?er a vo tvrtok ve?er sa potvrd prpadne zru (v tdni pred pretekom)

Info:o konan jednotlivch kl pomocou mailing listu, skupiny Paragliding LAA SR na facebooku...

Vsledky:Spracovanie vsledkov v HQ. Igc. Sbor je mon posla? na spracovanie vsledkov cez e-mail najneskr do 3 hodn od, last landing

Celkov vsledky sa vyhodnocuj z bodov z jednotlivch taskov po od?tan najslabch vsledkov, pod?a k??a:

Po?et uletench taskov

Po?et krtanch najslabch vsledkov

6

Bez krtania

7 8

1

9 10

2

11 12

3

12 a viac

4

 

Zvere?n vyhodnotenie prebehne s?asne s vyhodnotenm XC v polovici Novembra 2013

Kategrie:

Hobby pilot s?aiaci max. 2 roky, padk max. EN B

Standard padk max. EN B

Sport - padk max. EN C

Open bez obmedzenia

Pevn termny:

8.-11.5. Strank Org. Peter Vrabec (nahraden de? nede?a 12.5.)

1.-4.8. Donovaly,Chopok org. Miro Jan?iar (nhradne dva dni po 5.8.a ut 6. 8.)

 

23.-25.8. Tisovec, Kralova Hola - org. Miro Jan?iar

 

Terny:

Strank

Donovaly

Chopok

Klenovec

Tisovec

Zobor

Slubica

Martinsk Hole

Kra?ova Ho?a

Kubnska Ho?a

Ho?azne

Horn S?a

Baranovo

tartovn: navrhovan 10 za kolo, sa potvrd po odshlasen rozpo?tu PG LAA

Organiztor zbezpe?uje:

- priestor pre HQ (priestor pre prezentciu pilotov, spracovanie a vyhlsenie vsledkov)

- vyvoz na tartova?ky (nie je v cene tartovnho)

- spracovanie vsledkov a zvere?n vyhlsenie vsledkov kola (nemusia ale mu by? ceny)

- riadiaceho lietania

- me niekoho dohodn? na zvozy za trate, organizcia a platba potom vo vlastnej reii pilotov

Posledná úprava ( 05.04.2013 )
 
Ďalšia >