Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Sprvy pre ?lenov arrow Upozornenie pre pilotov lietajcich v Dolomitoch
Upozornenie pre pilotov lietajcich v Dolomitoch PDF Tlačiť Email
26.11.2011

Ven ?lenovia,

na ?esk LAA priiel niie uveden list, ktorho obsah sa tka aj naich ?lenov, preto ho uverej?ujeme aj na naej strnke. Tu je jeho preklad:

 

Ven,

bol som kontaktovan leteckou zchrannou slubou Trento.

Situcia je ve?mi vna. Ve?k po?et pilotov (stovky) pochdzajcich zo vetkch ktov Eurpy prichdza lieta? do Dolomitov (konkrtne do Val di Fassa - Canazei, Molveno - Dolomity Brenta) a takmer kad de? sa stane nejak nehoda, ?i u pilotom, lezcom, horskm cyklistom a pod.

V prpade, e na mieste zasahuje vrtu?nk, tak piloti paraglidingu neuvo?nia miesto zsahu a zchrana sa tak stva ve?mi nebezpe?n, ak nie a nemon. Piloti s zvedav alebo jednoducho nedisciplinovan (myslia iba na svoj let a nechc uvo?ni? vzdun priestor).

Tto situcia je ve?mi nebezpe?n pre pilotov, pre osoby na palube vrtu?nka aj pre samotn zranen osobu, ktor potrebuje okamit lekrsku pomoc.

iadam Vs preto, upozornite vetkch pilotov, e v prpade nehody musia uvo?ni? miesto pre vrtu?nk, najlepie okamite prist? a tak umoni? zchrannm zlokm letie? a bezpe?ne zasiahnu?.

Potrebujem Vau pomoc a spoluprcu, pretoe monosti s v podstate dve:

- zakza? paragliding a zvesn lietanie v Dolomitoch

- njs? cestu, aby vetci lietali bezpe?ne

Ve?mi pekne ?akujem

Luca Basso

FIVL