Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Oznmenie o leteckch udalostiach PDF Tlačiť Email
26.11.2011

Na letisku Dubov d?a 17.9.2011 dolo za letu motorovho padkovho klzku OM-P802 CHIRON 340 spodvozkom Hornet 503 kzachyteniu jeho podvozkom okrdlo na zemi odstavenho lietadla CTSW poznvacej zna?ky OM-M608, pri ?om pri nraze dolo aj kposunutiu apooto?eniu na zemi odstavenho lietadla. Lietadlo CTSW m vrazne pokoden nbehov hranu ?avho krdla, pokoden kryty prednej ?avej ?asti trupu lietadla, pokodenie koncovej spodnej ?asti trupu apokodenie okrajovho oblka ?avho krdla. Motorov padkov klzk m pokoden ochrann k vrtule, listy vrtule, disk apneumatiku pravho kolesa podvozku. Kzraneniu posdky ani nezainteresovanch osb, ktor sa nachdzali vtesnej blzkosti miesta nehody nedolo. Hlavnmu inpektorovi zvzu motorovho padkovho lietania bolo doporu?en vykona? mimoriadne kolenie vetkch pilotov MPK minimlne vrozsahu pravidiel lietania aprevdzky LZ stanovench vleteckom zkone 143/1998 asmerniciach LZ-1 aLZ-2. Mimoriadne kolenie sa uskuto?n vmesiacoch oktber 2011 a marec 2012. Okolen aspsobe jeho vykonania bud piloti MPK informovan cestou LAA SR.Udalos? je vtdiu zis?ovania pr?in.

Na letovom terne Chopok - L?ky dolo d?a 16.9.2011 pri priblen na pristtie vo vke 15 - 20m nad zemou najpravdepodobnejie psobenm termickho poryvu kdeformci nosnej plochy padkovho klzka bezmotorovho typu Anakis M, poznvacej zna?ky OM-P326, po ktorom nasledoval pd. Nosn plocha PK sa za?ala regenerova?, ale vzh?adom kmalej vke sa pd nestlmil dostato?ne. Pilotka utrpela kompresn zlomeninu stavcov chrbtice bez vnejch dsledkov. kody na PK aani kody tretm osobm nevznikli. Udalos? je vtdiu zis?ovania pr?in.

Foto pokodenho lietadla CTSW.

Posledná úprava ( 26.11.2011 )
 
Ďalšia >