Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Oznmenie o leteckej udalosti PDF Tlačiť Email
06.09.2011
D?a 18.8.2011 pri pristavan motorovho zvesnho klzku Apolo 15C TN poznvacej zna?ky OM-H006 na pristvaciu drhu RWY 19 letiska Svidnk dolo vo vbehu k rozkmitaniu smeru vbehu s dsledkom pokodenia podvozku. Pokoden predn vzpern rrka podvozku a rm seda?ky, kryt podvozku a lano poloosi podvozku. koda tretm osobm nevznikla. Dvojmiestna posdka nezranen. Udalos? je v tdiu zis?ovania pr?in.
D?a 20.8.2011 pri obci Jamnk (pri Liptovskom Hrdku) pri bezpe?nostnom pristavan motorovho zvesnho klzku MW155 poznvacej zna?ky OM-H041 do ternu tento zachytil ?avou ?as?ou krdla o zem. Nasledoval pd. Pokoden vrtu?a, kryt podvozku, plachta krdla, klov nosnk krdla. koda tretm osobm nezisten. Bezpe?nostn pristtie vykonan z dvodu nepriaznivej meteorologickej situcie za letu ( vysok rchlos? vetra a zna?n turbulencia vzduchu). Pilot MZK nezranen, druh ?len posdky utrpel zlomeninu ruky. Udalos? je v tdiu zis?ovania pr?in.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >