Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Oznmenie o leteckej udalosti PDF Tlačiť Email
09.08.2011
D?a 17.7.2011 pri obci Orlov (Star ?ubov?a) dolo pri pravdepodobne bezpe?nostnom pristti do obmedzenho priestoru (vrazn zmena rchlosti vetra po?as prebiehajceho letu - prelet) k zachyteniu koncovho oblka nosnej plochy bezmotorovho padkovho klzku (PK) o strom po ?om nasledoval pd pilota PK z vky asi 9m.
Pilot PK si narazil stavec chrbtice bez ostatnch nsledkov. Ostatn kody nezaznamenan. Udalos? je v tdiu zis?ovania pr?in udalosti. Zvere?n sprvu o zisten pr?in tejto udalosti po jej uzatvoren si budete mc? pre?ta? na naej strnke v ?asti SPRVA LZ v sekci Technick a letov rozbory ?as? Leteck nehody a incidenty. Pod?a prvotnch zisten sa jedn o pilota PK s bohatmi letovmi sksenos?ami, ktor po strnke legislatvy sp??al vetky podmienky pre lietanie (platn pilotn preukaz, platn preukaz letovej spsobilosti, platn poistenie zodpovednosti za kody z prevdzky lietadla). tart PK bol vykonan z letovho ternu B?e (nad obcou Lipovce). Pridelen poznvacia zna?ka padkovho klzku OM-P009, typ Brontes 2L.
D?a 16.7.2011 pri obci Zlatnky (Bnovce nad Bebravou) dolo pravdepodobne vo fze pristavania bezmotorovho padkovho klzku v pomerne malej vzdialenosti od rady vych stromov k deformci nosnej plochy padkovho klzku, po ktorej dolo k pdu pilota na zem z vky 10 15m. Pilot utrpel zlomeninu hornej kon?atiny, panvy a narazenie p?c. Ostatn kody neboli zaznamenan. Ako aj v prvom prpade sa jednalo o pilota s vysokm nletom, ktor po strnke legislatvy sp??al vetky podmienky pre lietanie (platn pilotn preukaz, platn preukaz letovej spsobilosti, platn poistenie zodpovednosti za kody z prevdzky lietadla). tart bol vykonan z plochy pre vzlety Inovec. Udalos? je v tdiu zis?ovania pr?in udalosti. Zvere?n sprvu o zisten pr?in tejto udalosti po jej uzatvoren si budete mc? pre?ta? na naej strnke v ?asti SPRVA LZ v sekci Technick a letov rozbory ?as? Leteck nehody a incidenty. Pridelen poznvacia zna?ka padkovho klzku OM-P397, typ Pluto M.
Posledná úprava ( 09.08.2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >