Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
E`Spravoday 2010 PDF Tlačiť Email
12.12.2010

Na vod... nieko?ko ?siel:

?lensk zklad?a sa nm op? uteene rozrast. K 30.11.2010 sme mali 715 platiacich ?lenov, z toho PK - 595 (78%), ZK - 53 (7%), MPK - 63 (8%), MZK - 56 (7%). Niektor ?lenovia maj viacer odbornosti, preto t zdanliv nezrovnalos?. In naopak iadnu odbornos? nemaj. Pred rokom sme na tomto mieste psali, e LAA m 650 ?lenov. Za uplynul rok nm teda po?et ?lenov narstol o 10 percent. V roku 2010 LAA SR vydala 209 novch pilotnch preukazov v takomto rozdelen: PK 200, ZK 0(!), MPK 5, MZK 4 Detailnej preh?ad o tom, ako sa v uplynulom roku darilo vcvikovm strediskm nho najpo?etnejieho zvzu,njdete v elektronickej verzii spravodaja, ktor LAA SR rozosiela svojim ?lenom na ich mailov adresy. Vsledky mono niektorch z vs prekvapia. Ak ste od LAA iaden e-mail nedostali, pravdepodobne LAA vaou aktulnou e-mailovou adresou nedisponuje. Preto urchlene kontaktujte sekretarit, aby si ju pridal do databzy.

 

Viac sa do?tate v najnovome-Spravoday, ktor si moete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii Download.

Posledná úprava ( 12.12.2010 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >