Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Zpis z elektronickho zasadnutia portovej komisie zvzu PG LAA SR 24. 11. 2010, 3. 12. 2010 PDF Tlačiť Email
11.12.2010

Dtum: 24. 11. 2010, 3. 12. 2010

Prtomn: Rbert Kau?rik, Cyprin Kore?, Maro Kravec, Miroslav Matovi?, Adam emba

Program zasadnutie K:

1. vberov konanie na usporiadanie Majstrovstiev SR, pretekov Slovenskho pohra a ostatnch pretekov organizovanch na zem SR pre rok 2011

2. prava pravidiel v s?ai Cross Country LAA SR

3. kritria vberu a podpory talentov

1. Vberov konanie pretekov na zem SR, MSR, SP pre rok 2011

Dtum

Nzov preteku

Typ preteku

Organiztor

7. 10. 4. 2011

Klenovec Cup

1. SP

Peter Hrivnk

24. 30. 4. 2011

Perfectfly Cup 2011

MSR /FAI2/

tefan Vyparina

26. 29. 5. 2011 /28. 31. 5. 2011/

Strank Cup

2. SP

Peter Vrabec

16. 19. 6. 2011

Inovec Open

3. SP

Stanislav Kup?o

4. 7. 8. 2011 /6. 9. 8. 2011/

Victoria Cup

4. SP

Miroslav Jan?iar

18. 21. 8. 2011 /20. 23. 8. 2011/

Kravec Cup

5. SP

Maro Kravec

1. 4. 9. 2011

Tisovec CC

6. SP

Miroslav Jan?iar

 

Pre organizciu MSR bol predloen 1 projekt (Perfectfly Cup 2011 Plavnica, 24. 30. 4. 2011) a nvrh Petra Vrabca (organizova? MSR spolo?ne s M?R).

 

2. prava pravidiel v s?ai Cross Country LAA SR

a) Zmena bodu 4.1. Hodnotenie trat:

Let me by? hodnoten ako let na trojuholnkovej trati, pokia? je vzdialenos? medzi vchodzm bodom a koncovm bodom men ne 5% celkovej vzdialenosti trate.

//Hlasovali ZA: Kau?rik, Kore?, Kravec; PROTI: emba; Zdral sa: Matovi?//

b) Zmena bodu 4.2. Hodnota trat:

V prpade, e aspo? ?as? letu vedie cez zemie SR a ?R, je hodnota trate nasledujca:

* VP 1km=1,00 b

* PT 1km=1,80 b

* FT 1km=2,20 b

//Hlasovali ZA: Kau?rik, Kore?, Kravec; PROTI: emba; Zdral sa: Matovi?//

Tieto zmeny nadobudn platnos? od 1. 1. 2011, pri?om vetky lety prihlsen do CC LAA SR od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 bud sptne prehodnoten pod?a tchto kritri.

3. Kritri vberu a podpory talentov pre rok 2011

Pre rok 2011 bude vybratch do projektu podpory talentov max. 5 osb, najlepie postaven v rebr?ku pilotov k 30. septembru a bud sp??a? nasledovn kritri:

- vek do 26 rokov

- absolvuje min. 3 preteky SP alebo 2 preteky SP + MSR v danom roku

- formu podpory ur?uje Prezdium LAA na nvrh portovej komisie

- vy?lenen suma bude od sezny 2011 rovnomerne prerozdelen piatim najlepm pilotom (talentom), pri?om ako prioritn forma podpory bude preplatenie tartovnho a cestovnch nkladov na pretekoch pre danch pilotov pod?a monost LAA SR.

Adam emba

predseda K

 

Elektronick podobu zpisnice vo formte PDF si mete stiahnu? kliknutm na tento ODKAZ alebo v Sekcii Download.

Kalendr pretekov si mete pozrie? aj kliknutm na tento ODKAZ.

Posledná úprava ( 11.12.2010 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >