Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Motorov paragliding arrow MS v Motorovom Paraglidingu 2010
MS v Motorovom Paraglidingu 2010 PDF Tlačiť Email
08.06.2010
MS.jpg


Majstrovstv Slovenska v Motorovom Paraglidingu 2010

ORGANIZTOR : LAA SR, Ing. Milan BOHU, Ondrej MITTER

Zastpen : Ing. Milan BOHU, Ondrej MITTER

Termn konania s?ae : 23.6.2010 - 27.6.2010

Zraz : 23.6.2010 do 16:00 hod na letisku v O?ovej

Generlny briefing : 17:00 hod

Riadite? preteku : Ing. Milan Bohu Zvolen Mob : +421 (0) 905 280 572

Hlavn rozhodca : Ondrej MITTER Vrbov Mob : +421 (0) 907 140 751

 

 

portov Letisko O?ov : 48 35 48 Severnej zemepisnej rky

19 16 57 Vchodnej zemepisnej d?ky

Vzdialenos? 1,5 km od stredu O?ovej Kz 080,

12 km od Zvolena Kz 260

 

ICAO : LZOC

www.aeroklub-ocova.sk

TWR : 123.6 MHz

 

Prstup : Pod?a GPS

alebo

 

Zo Zvolena cestou 50/E571 smer Detva na konci Zvolenskej Slatiny odbo?i? do?ava smer O?ov. Vobci O?ov odbo?i? na nmest do?ava smer Zvolen. Za obcou cca 1 km je vstup do arelu portovho letiska, na pravo. ZDetvy pokra?ova? cestou 50/E571 vobci Zvolensk Slatina, na jej za?iatku odbo?i? smer O?ov. Vobci O?ov odbo?i? na nmest do?ava smer Zvolen. Za obcou cca 1 km je vpravo vstup do arelu portovho letiska.

 

Letisko sa nachdza vpriestore Zvolenskej kotliny. Severne je mesto Bansk Bystrica. Severne

za?na aj masv Slovenskho Rudohoria. Vyhasnut sopka Po?ana je dobrm orienta?nm bodom. Vchodne s Kremnick vrchy. June je kotlina ohrani?en tiavnickmi vrchmi.

 

 

Popis plochy :

 

Orientcia : Severovchodovchod - Juhovchodovchod

08 / 26

D?ka : cca 800 m

rka : cca 100 m

Nadmorsk vka : 363 m.n.m.

 

Aeroklub O?ov
962 23 O?ov

 

Plocha letiska trvnat porast upravovan kosenm

Arel letiska betnov cesty, spevnen stojnky lietadiel

 

 

 

Mapa letiska AK O?ov

Priestor letovej ?innosti :

 

ZVOLENSK KOTLINA

 

O?VA ( 48 35 57N 191513E )

HRI?OV ( 48 3554N 193228E )

MTNA ( 482818N 193208E )

VG?ASK HUTA ( 482804N 191455E )

 

RELNA AKTIVCIA ZVIS NA METEOROLOGICKCH PODMIENKACH.

 

INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29.

 

GND 5000FT AMSL

 

Odpor?an Vka letu do : 300 m nad ternom

 

 

Upozornenie :

  1. Prevdzka len za VFR.
  2. Pri vzlete na RWY 08 sa vetky zkruty robia doprava. Pri vzlete na RWY 26 sa vetky zkruty robia do?ava.
  3. daje o tomto letisku sa priebene aktualizuj prostrednctvom NOTAMOV 1. triedy. Velitelia lietadiel s povinn informova? sa pred kadm letom u prevdzkovate?a AD telefnom o aktulnom stave letiska.
  4. Prlety mimo-letitnch letov a preletov pod?a informci dispe?era AFIS. V prpade nenadviazania spojenia so stanovi?om vykona? prlet nad letisko na ALT 500m/ 1640ft a zaradi? sa pod?a vyt?enia do okruhu do polohy po vetre. Odletov trate nie s stanoven.

 

Orografia ternu je zobrazen apopsan aturistickej mape vydanej :

Vojenskm Kartografickm stavom ? . : 133 Po?ana

145 Javorie - Ostrky

 

 

 

Organiza?n informcie / ubytovanie / tartovn :

 

tartovn ?lenova LAA SR : 5, -

 

tartovn ne?lenovia LAA SR : 20,-

 

Vtartovnom je zahrnut : mapov podklady so sborom fotiek organizcia s?ae.

 

Ubytovanie : Na letisku pre 20 osb. Monos? poskytnutia miesta na stanovanie / parkovanie obytnho prvesu.

Parkovanie je zabezpe?en na parkovisku vobjekte letiska

 

Upozornenie :

 

Uzvierka po?tu lok pre ubytovanie vareli letiska je potrebn nahlsi? do termnu :

07. jn 2010

 

Pri nhradnom termne konania s?ae do termnu : 14. jn. 2010

 

Monos? stravovania : - stravovacie zariadenia vobci O?ov aZvolen cca 1 8 km

 

Nkup paliva : ?erpacia stanica na letisku O?ov, ?erpacia stanica Zvolen, Detva.

 

Poveternostn podmienky uskuto?nenia s?ae :

 

Ustlen poveternostn situcia bez predpokladu vzniku hydrometeorov

Vietor osile do 5 m/s bez tendencie zosilova?, alebo ma? nrazov charakter.

 

Prostriedky ktor mu by? pouit pre prpravu as?aenie :

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Mapov podklady vydan organiztorom s?ae svyzna?enmi naviga?nmi trasami asbory fotografi jednotlivch naviga?nch trs.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Prostriedky na prpravu naviga?nho letu Pravtka, psacie prostriedky, zna?kova?e.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Digitlny fotoapart na dokumentovanie naviga?nej disciplny .

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Prstroje : Motorov prstroje, vkomer, variometer, kompas.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hodiny azariadenia na meranie ?asu.

 

Zakzan naviga?n ain prostriedky :

 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Naviga?n prostriedky GPS.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Prostriedky rdiovej komunikcie.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Mobiln telefny.

 

Po?as s?anch letov bud tieto prostriedky uloen vsamostatnom zape?atenom pzdre abud mc? pouit pri lokalizcii s?aiaceho pri pred?asnom ukon?en naviga?nej disciplny aprivolan pomoci.

 

Pri zisten, e zakzan naviga?n ain prostriedky boli pouit po?as s?anho letu bude s?aiaci diskvalifikovan.

Podanie PROTESTU : Protest sa podva do 24 hod od zistenia dvodu na podanie protestu. Protest me poda? ktorko?vek s?aiaci. Vka poplatku za podanie protestu je stanoven na 100 asklad sa pri podan protestu.

Podmienky s?ae a Technicko-organiza?n informcie :

 

 

 

Uzvierka prihlok s?aiacich je stanoven vtermne do :

Pondelok 07.06.2010 do 20:00 hod.

 

Kontakt : Ing. Milan BOHU : mob : 0905 280572 e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Ondrej MITTER : mob : 0907 140751 e-mail : mitter.ondrej@zoznam.sk

 

 

Potvrdenie uskuto?nenia s?ae vstanovenom termne

Pondelok 14.06.2010 do 20:00 hod

 

 

 

Vprpade nepriaznivho po?asia vo vybranom termne uskuto?nenia s?ae bude s?a uskuto?nen vo vybranom nhradnom termne :

 

22 27 jn 2010

 

Vprpade uskuto?nenia s?ae vnhradnom termne je uzvierka prihlok s?aiacich stanoven vtermne do :

Pondelok 14.06.2010 20 00 hod.

 

 

Potvrdenie uskuto?nenia s?ae vnhradnom termne je stanoven :

 

Pondelok 21.06.2010 do 20:00 hod.

 

ms1.jpg
Cel ?lnok aj s podrobnm programom si mete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii download.
Posledná úprava ( 22.06.2010 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >