Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Zpis zo zasadania portovej komisie PG LAA zo d?a 14. 5. 2010 v iline PDF Tlačiť Email
26.05.2010
prtomn: Janduch Jaroslav,Vrabec Peter,Hrivnk Peter
prizvan: Bohu Milan (RLP)

1. prava (doplnenie) pravidiel s?ae Cross Country Slovensko

-akceptcia prekro?enia max. povolenej vky o 70 metrov
-postih za prekro?enie vky je zmazanie letu
-jedine po komunikcii s veou (v slade s "leteckm zkonom"), t.j. povolenm riadiaceho
letovej prevdzky danho letiska je mon letie? v jeho priestoroch a povolench vkach.
Potrebn uvies? do poznmky k letu, e vstup do riadenho priestoru (CTR, TMA) bol
povolen!

Upozornenie - kad hovor s veou sa nahrva!!!

2. V portovom poriadku zmena bodu 3.2.22.2. Vz?an GPS vka tartu"

GPS musi byt zapnut 1 mintu pred tartom pretekra, vka v tomto ?asovom intervale
mus byt identick s vkou miesta vzletu s toleranciou 50 metrov.!!!

3. Poiadavky na sprvcu webu Cross Country Slovensko

Zapracova? ?asy otvorenia CTR a TMA priestorov.
Funkcia zvraznenia obrazovky pri zadani letu s poruenm vky, CTR,TMA.
/Obdoba ?eskeho CC/

Prekro?enie vsky je akceptovan o 70 metrov.

Postihy za poruenie vyky, CTR, TMA - zruenie letu!
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >