Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Sprva RLP LAA SR PDF Tlačiť Email
27.04.2010

Na zklade upozornenia zLPS SR aLeteckho radu SR Vs drazne iadam ododriavanie pravidiel leteckej prevdzky aLeteckho zkona SR. Neriaden vzdun priestor triedy G je do vky 8000 ft MSL (2450 m MSL) alebo 300 m AGL (pod?a toho ?o je vyie) mimo CTR, TMA, zakzanch (LZP), obmezench (LZR), prechodne vy?len?nch (TSA) a prechodne rezervovanch (TRA) priestorov. Lety ktor bud mimo tohoto priestoru triedy G alebo lety ktorch tracklog nebude zodpoveda? poiadavkm na uznanie letu (tra?, vka) bud zCC deaktivovan. Vka letu (tlakov) mus by? zosladen snadmorskou vkou ternu (tunelrov nebudeme podporova?).

Kad let bude vyhodnoten a prpadn poruenie pravidiel leteckej prevdzky bude postihovan vprslunej miere. Opakovan poruenie pravidiel bude rieen sprvnym konanm na Leteckom rade SR.

D?a 6. mja 2010 sp?a prevdzku letisko Slia?.

Priestory CTR,TMA sa zmenia na LZR 225A, LZR 225B a LZ TRA 65

LZR 225A (CTR) je od zeme do 300 m AGL

LZR 225B (TMA) je od vky 300 m AGL do 2450 m MSL

LZ TRA 65 (TMA) je od vky 2450 m MSL do FL 125

Vmesiacoch mj a jn 2010 sa tieto priestory bud vyhlasova? na letov dni. Predpoklad na vhlsenie 24-hod denne je od jla a augusta 2010. Aktualizciu tchto priestorov jako aj vetkch vyhlsench (LZR, TSA, TRA) v?etne notamov na dan de? nejdete na

www.vvzs.mil.sk vsekcii vyuitie vzdunho priestoru - sprva AUP

alebo

www.lps.sk vsekcii leteck informa?n sluba - AIS on line" kde sa treba zaregistrova? a nsledne vsekcii notam je platn AUP sprva alebo ?alia AUP sprva.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >