Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka
Nov odborn list odbornho leteckho personlu PDF Tlačiť Email
20.03.2010

Vzen ?lenovia,

v prlohe Vm zasielam nov Osobn list odbornho leteckho personlu, ktor nadobudol platnos? 01.03.2010. Preto Vs prosm, aby ste pri predlovan, rozirovan, obnovovan, iadan o vydanie IPPI kartya pod. predkladali uveden tla?ivo.

 

Zdrav

 

Dagmar Sekerkov

vkonn tajomnk LAA SR

Nov Osobn list odbornho leteckho personlu si mete stiahnu? kliknutm na tento odkaz alebo v sekcii Download .
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >