Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie
Mot. zvesn lietanie
Pozvnka na Majstrovstv Slovenska v MZL Ruomberok - Liskov, 1.-4.8.2002 PDF Tlačiť Email
04.08.2002

Podtatransk klub ULL Ruomberok

a

Leteck amatrska asocicia SR

si ?a (Vs) dovo?uje pozva? na

 

ST R E T N UT I E

pilotov, priate?ov aobdivovate?ov

motorovho zvesnho lietania

spojen so s?aou

omajstra Slovenska

 

1. - 4. augusta vRuomberku.

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
Ďalej...
 
Majstrovstv Slovenska v motorovom zvesnom lietan 2002 - Ruomberok. PDF Tlačiť Email
04.08.2002
Vd?och 1.-4. augusta 2002 sa, na letisku Liskov pri Ruomberku, konal ?al zlet motorovch zvesnch klzkov, spojen so s?aou oMajstra Slovenska.

tvrtok 1.8.2002 slil na prlety aprchody s?aiacich posdok, ako iinch ?astnkov a priate?ov lietania. Konala sa registrcia ave?er bol prv breefing k?aliemu s?anmu d?u.


Posledná úprava ( 02.03.2009 )
Ďalej...
 
7. ro?nk ariskho zletu, letisko Ra?any, 24-26.8.2001 PDF Tlačiť Email
26.08.2001

Ven priate? leteckch portov,

nadvzujc na es? predchdzajcich ro?nkov ariskch zletov ?ahkch lietadiel organizovanch na letisku Ra?any , aj tohoto roku organizujeme 7. ro?nk ariskho zletu vd?och 24. 8. 2001 26. 8. 2001

na letisku Ra?any , na ktor Teba , rodinnch prslunkov a ?alch priate?ov srde?ne pozvame .

 

PROGRAM :

1. de? piatok : prlet , prchod ?astnkov zletu , prezentcia , ubytovanie , zoznmenie sa sletiskovm poriadkom , vo?n lietanie LZ , posedenie pri tborku ( monos? prchodu aj skr ) .

2. de? sobota : vo?n lietanie LZ , s?a vpresnosti pristtia , video filmy stematikou lietania , posedenie pri tborku , hudobn produkcia country hudby , gul .

3. de? nede?a : leteck de? pre verejnos? , letov ukky LZ , ukon?enie zletu , odlet , odchod ?astnkov zletu . ( ?as? na leteckom dni pris?bili aj B IE L E AL B AT R OSY ! ! !) Pre ?astnkov zletu vstup na let . de? vo?n .

Ďalej...
 
MS v motorovom zvesnom lietan 2001 - Lu?enec. PDF Tlačiť Email
29.07.2001

?lnok je s lskavm zvolenm autora prebrat zo strnky http://www.jozinko.szm.sk

V d?och 26. - 29. 7. 2001 sa konali M-SR v motorovom zvesnom lietan na letisku Bo?kovce v tesnej blzkosti mesta Lu?enec. tvrtok 26. 7. 2001 bol vyhraden na prlety a prchody ?astnkov, ubytovanie, prpravu lietadiel a pilotov. Piatok 27. 7. 2001 bol u prv s?an de?. Sobota 28. 7. 2001 bola vyhraden na ukon?enie s?ae a vyhodnotenie. Nede?a 29. 7. 2001 slila ako rezervn de? v prpade nepriazne po?asia.

Vo tvrtok sa ?astnci M-SR stretli na letisku Bo?kovce. Niektor prili v karavanoch, ostatn vyuili ubytovanie v areli letiska. Po zvtan sa so znmimi a predstaven sa s neznmimi, za?ali sa rozba?ova? lietajce aparty. V podve?er mnoh vyuili monos? polieta? si a oboznmi? sa s okolm. Ve?er o 21,00 hod. sa v klubovni konal breefing na nasledujci de?.

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
Ďalej...
 
Majstrovstv Slovenska MZL 2000 v Ruomberku PDF Tlačiť Email
27.08.2000

Majstrovstv Slovenska vmotorovom zvesnom lietan Ruomberok 2000.

D?a 24.8. 27.8.2000 sa konali Majstrovstv Slovenska vmotorovom zvesnom lietan vRuomberku na letisku miestneho Aeroklubu.

Prv disciplna pod?a rozhodnutia portovej komisie majstrovstiev sa za?ala 25.8. rno o6:30 hodine. Na programe bolo naviga?n lietanie. Postupne, s?asovmi odstupmi odtartovali vetky osdky motorovch zvesnch klzkov (lietajcich obrusov) na naviga?n let zo stredne nro?nou tra?ou ahne? na za?iatku, pri oboznamovan sa sdajmi na mape bolo jasn, e o porad jednotlivch osdok rozhodne precznos? ?asomiery jednotlivch s?aiacich. Vpriebehu d?a sa zhorovalo po?asie acez v?nelok zpadnch tatier, ktor je ukon?en dolm Vhu sa postupne zosil?oval severozpadn vietor apreto tak nedokonal tvor, ako je ?lovek vseda?ke svojho lietajceho obrusu mal dojem, ako by ho chcel Ve?k Cho? svkou 1607m upozorni? na dsledn dodriavanie teoretickch znalost zaerodynamiky ameteorolgie. Napriek 6m/s vetru, vnrazoch 8m/s, ktor nm dvala vea, sa podarilo vetkm s?aiacim doletie? do cie?a. Rd by som pr slovami vyzdvihol pilotsk umenie p. Vratislava Schwartza, ktor so svojim arkanom takmer dontil uhn? tovrensk komn SCP Ruomberok zo svojho letovho kurzu apri protivetre nm dval lekcie o cvan. Vuveden de? sa ?alia disciplna pre siln vietor nekonala.

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
Ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 11 - 15 z 15