Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Paragliding
Paragliding
Stav zvzovch financi 2010 PDF Tlačiť Email
08.06.2010
Rok 2010 ( 4.429,09 )
+ 0, 00,- Zvzov financie pridelen v roku 2010 ( LAA SR )
- 220,00,- Vyparina . Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 220,00,- Vyparina P. Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 220,00,- Kau?rik Podpora reprezentcie na MS vMexiku 2008 ( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )
- 333,00,- Vyparina P. motiva?n za vsledky vroku 2009
- 333,00,- Vyparina . motiva?n za vsledky vroku 2009
- 333,00,- emba motiva?n za vsledky vroku 2009
- 1380,00,- 3 x tartovn na ME v Raksku (. Vyparina, P. Vyparina, R. Kau?rik )
- 146,39,- Jan?iar preteky ( 1. kolo SP Strank ubytovanie, cestovn prkaz )
- 97,20,- Jan?iar preteky ( 2. Kolo SP Klenovec ubytovanie, cestovn prkaz )
- 144,85,- Jan?iar preteky ( M SR Pov. Inovec ubytovanie, cestovn prkaz)
- 529,00,-
XContest server (Cross Country SVK - ro?n prenjom)
Zostatok k 13.oktbru 2010 je 472,65,-

Povinn finan?n rezerva na ?innos? PG zvzu je 664,00,-

( viz. Zpisnica Valnej hromady PG 15.12. 2008, ?lnok D, Diskusia )

Posledn update 1.november 2010
Posledná úprava ( 07.11.2010 )
Ďalej...
 
Zpis zo zasadania portovej komisie PG LAA zo d?a 14. 5. 2010 v iline PDF Tlačiť Email
26.05.2010
prtomn: Janduch Jaroslav,Vrabec Peter,Hrivnk Peter
prizvan: Bohu Milan (RLP)

1. prava (doplnenie) pravidiel s?ae Cross Country Slovensko

-akceptcia prekro?enia max. povolenej vky o 70 metrov
-postih za prekro?enie vky je zmazanie letu
-jedine po komunikcii s veou (v slade s "leteckm zkonom"), t.j. povolenm riadiaceho
letovej prevdzky danho letiska je mon letie? v jeho priestoroch a povolench vkach.
Potrebn uvies? do poznmky k letu, e vstup do riadenho priestoru (CTR, TMA) bol
povolen!

Upozornenie - kad hovor s veou sa nahrva!!!

Ďalej...
 
Vsledky SP 2010 Strank PDF Tlačiť Email
12.05.2010

Take X-air cup Strank 2010 , je u iba histria... stalo ns to hodne nmahy, silia a tie nervov, ktor nm vyrbalo hlavne po?asie... Odlietali sa 3kol (s odretmi uami...) Iked sme sa ve?mi snaili, tento pretek nebude v historii paraglidingu zapsan zlatm psmom a to hlavne kvoli po?asiu, ktor bohuia? nevieme ovplyvni?. V?aka hlavnmu organiztorovi Pe?ovi Vrabcovi sa darilo udriava? nladu pilotov mimo bod mrazu, ktor neustle hrozil pre zl letov podmienky... snail sa vym?a? nhradn program, len aby ich zamestnal. Pod?a slov pilotov sa mu to naozaj podarilo aiadnyzo z?astnench sines?aoval. Som presved?en, e nikto nehladoval a ani netrpel smedom. Myslm, e nikto z ns ne?utuje e mohol byt ?astn a svojimi monos?ami prispel k zdarnmu priebehu preteku. A teraz pri psan tchto riadkov si uvedomujem ako mi chbaj smevy novch priate?ov, ich debaty, ?i stisk ruky... ?akujeme vetkm lieta?om, sponzorom, organiztorom a priate?om, ktor prili podpori? ?o i len na chv?u n zpal pre tento tak ndhern port. Najv? obdiv si zasli hlavn organiztor Pe?o Vrabec , ktro tento pretek za?al pripravova? u minul rok, nad jeho prpravou strvil stovky hodn a najazdil stovky kilometrov po jednaniach a schdzkach na radoch a s rznymi "mecenmi", bohuial po?asie to neustlo...


Krtke reporte z priebehu X-air cup Strank moete vzhliadnu? na : http://www.adventures.sk/ , v pravom hornom rohu sa moete virtulne pohybova? medzi zvodnkmi priamo na tartova?ke, vyskajte si vrtulnk, alebo ?iasto?n loping a to vetko bez nebezpe?ia razu... Bohuial na fotogalrii sa ete stale pracuje, no nemuste ma? strach, v?as budem informova? o jej spusten. O preteku sa tie do?tate na : http://www.pglive.cz/cesky/posledni/beskydy-open-2010-7.html


Task 3 a task 4 si mete pozrie? alebo stiahn? v sekcii download alebo kliknutm na tento odkaz .
Posledná úprava ( 12.05.2010 )
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 4 5 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 17 - 24 z 38