Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Mot. zvesn lietanie arrow S?ae, zlety, akcie...
S?ae, zlety, akcie...
Krdla nad Liptovom 2011 PDF Tlačiť Email
12.08.2011
Stretnutie pilotov a vrobcov MZK s rodinnmi prslunkmi
So s?aou o MS MZL
Podtatransk KLUB ULL v spoluprci s LAA SR Vs pozva na stretnutie a s?a v MZL,ktor sa uskuto?n v d?och 19 a 21.augusta na letisku v Ruomberku.
Prchod ?astnkov: 19.08.2011
1 s?an kolo : 19.08.2011 o 17.00 hod.
2 s?an kolo : 20.08.2011 od 7.00 do 17.00 hod.
3 vyhodnotenie stretnutia a s?ae vo ve?ernch hodinch pri guli.
S?a : presnos? pristtia a naviga?n let.
Voln lietanie ponad Liptovsk kotlinu po?as celho stretnutia.
Lietanie na letisku je podmienen platnmi dokladmi pilotov MZK.
M.Turan predseda zvzu MZL.
 
PRV OBLET SLOVENSKA NA MOTOROVOM ROGALE PDF Tlačiť Email
10.09.2005

V d?och 2. a 3. 9. 2005 Miro Huljak a Laco Mandk po prvkrt v histrii amatrskeho lietania na motorovch rogalch obleteli Slovensko.

 

S mylienkou na oblet Slovenska som sa za?al pohrva? u dvnejie. Posledn tri roky sme u o tom za?ali intenzvnejie hovori? aj s naimi priate?mi lieta?mi, e by to bola super pekn akcia, ale stle sme sa nevedeli rozkva?.

Za?iatkom roka 2005 som si povedal, e teraz to u mus by? a hne? som za?al s prpravami. Na po?ta?i som za pomoci progamu OziExplorer namodeloval trasu letu, zozbieral som si informcie o polohch letsk, ktor boli po trase, prekonzultoval pod?a leteckej mapy Slovenska letov obmedzenia, ako aj skalia ternu (vrchy) a po?asia, dorieenie tankovania benznu, strava, noc?ah a tie komunikcia s letiskami, v ktorch znach sme mali letie?, ale aj fotenie a filmovanie po?as letu, pozemn a vzdun doprovod.

Posledná úprava ( 02.03.2009 )
Ďalej...
 
7. ro?nk ariskho zletu, letisko Ra?any, 24-26.8.2001 PDF Tlačiť Email
26.08.2001

Ven priate? leteckch portov,

nadvzujc na es? predchdzajcich ro?nkov ariskch zletov ?ahkch lietadiel organizovanch na letisku Ra?any , aj tohoto roku organizujeme 7. ro?nk ariskho zletu vd?och 24. 8. 2001 26. 8. 2001

na letisku Ra?any , na ktor Teba , rodinnch prslunkov a ?alch priate?ov srde?ne pozvame .

 

PROGRAM :

1. de? piatok : prlet , prchod ?astnkov zletu , prezentcia , ubytovanie , zoznmenie sa sletiskovm poriadkom , vo?n lietanie LZ , posedenie pri tborku ( monos? prchodu aj skr ) .

2. de? sobota : vo?n lietanie LZ , s?a vpresnosti pristtia , video filmy stematikou lietania , posedenie pri tborku , hudobn produkcia country hudby , gul .

3. de? nede?a : leteck de? pre verejnos? , letov ukky LZ , ukon?enie zletu , odlet , odchod ?astnkov zletu . ( ?as? na leteckom dni pris?bili aj B IE L E AL B AT R OSY ! ! !) Pre ?astnkov zletu vstup na let . de? vo?n .

Ďalej...