Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Vcvikov stredisk
Vcvikov stredisk
Zoznam vcvikovch stredsk LAA SR 2012 PDF Tlačiť Email
11.07.2012

Schvlen vcvikov stredisk LAA SR s platnos?ou oprvnenia do 30.04.2013

?. oprvn.

Nzov VS

Zodpovedn osoba

Kontakt

Druh oprvnenia

 

01/2012

VSOL

Ing. Milan Grega

0905/866158

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Zvesn klzky motorov

 

02/2012

Paraglidingov klub X-air

Ing. Peter Vrabec

0903/103839

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

03/2012

Perfect Fly

Ing. Peter Vyparina

0917/571758

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

04/2012

Podtatransk klub ULL

Marin Turan

0905/459922

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Zvesn klzky motorov

 

05/2012

Flyzone paragliding

Ing. Peter Hrivnk

0903/285574

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

06/2012

ABC paragliding

Ing. Zdenko Ka?mr

0903/544844

zdeno@abcparagliding

Padkov klzky bezmotorov

 

07/2012

ADZ-FLY

Ing. Adam emba

0907/933644

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

08/2012

M-FLY

Ing. Peter Mensk

0905/357743

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

09/2012

Paragliding NM

Ing. Ivo ?ierny

0904/453466

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

10/2012

KSW Slovakia

Ing. Martin imko

0907/471304

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky motorov, padkov klzky bezmotorov

 

12/2012

Air Chopper School

Ing. Milan Bohu

0905/280572

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky motorov, padkov klzky bezmotorov

 

13/2012

X-air adventure s.r.o.

Ing. Peter Vrabec

0903/103839

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky bezmotorov

 

14/2012

UPAP

Eugen Stre?ko

0904/424227

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Zvesn klzky motorov

 

15/2012

JPS

Bc. Jozef Prista

0905/288975

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky motorov

 

17/2012

Flying partners

Ondrej Mitter

0907/140751

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Padkov klzky motorov

 

20/2012

Renda Air

Vladimr Krempask

0915/959276

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Zvesn klzky motorov


LAA SR vydva oprvnenia k zriadeniu vcvikovch stredsk pre vetkch iadate?ov, ktor maj zujem vykonva? vcvik pilotov, alebo rozirova? ich kvalifikcie (napr. vcvik intruktora a pod.). iados? o zriadenie vcvikovho strediska mus obsahova? daje uveden v Postupoch pre vcvik v LAA SR (http://www.laa.sk/ht/smernice/postupy_vycvik.pdf). Zodpovednou osobou je inpektor LAA SR prslunho druhu LZ, ?almi osobami s: intruktor (intruktori), technik a osoba zodpovedn za teoretick prpravu. Tieto osoby mu v jednej osobe vykonva? kumulovan ?innosti vo vcvikovom stredisku za predpokladu, e s drite?mi prslunej spsobilosti. Aby bola zabezpe?en objektivita vcviku tak v prpade, e inpektor zrove? vykonva aj ?innos? intruktora (sm cvi? iakov po?as celho vcviku), musia sa zvere?n skky vykona? zsadne za ?asti inho inpektora.
Vo vcvikovom stredisku sa mu pre vcvik pouva? len LZ schvlen pre vcvik a tieto s konkrtne aj uveden v Oprvnen pre vcvikov stredisko. Je mon zmena v personlnom, alebo lietadlovom vybaven vcvikovho strediska za podmienky, e je tto zmena oznmen na sekretarit LAA SR a samozrejme akceptovan.
Odborn funkcionri LAA SR (najm Riadite? letovej prevdzky a hlavn inpektori zvzov) maj prvo na vykonanie kontrolnej ?innosti priebehu vcviku v jednotlivch vcvikovch strediskch ako aj kontrolu dokumentcie preukazujcej priebeh a ukon?enie vcviku.
Vcvik pilotov je potrebn povaova? za ve?mi dleit s?as? lietania. Kto ak zklady dostane, tak sa tak spravidla aj sprva po?as svojej ?alej leteckej kariry. Platnos? Oprvnenia vcvikovho strediska je 12 mesiacov a po tejto dobe sa vydva nov.


Posledná úprava ( 11.07.2012 )