Menu Content/Inhalt
Hlavn strnka arrow Poveren lekri
Poveren lekri
Poveren lekri, ktor mu potvrdzova? tla?iv na lekrsku prehliadku pre MPK a MZK PDF Tlačiť Email
01.03.2009

Zdravotncke zariadenie:

 

Leteck vojensk nemocnica Koice
Oddelenie leteckho lekrstva apreventvnej medciny

tel: 0960/516751 fax:0960/516756

 

 

Poveren lekri:

 

MUDr. Igor ?IKEL
elezni?n nemocnica spoliklinikou Bratislava

02/50582636

MUDr. Juraj KUTAR?A
Fakultn nemocnica spoliklinikou Ruinov, chir. odd.

0903785070

MUDr. Tibor GUTAFK
BIO-FIT, s.r.o. Tren?ianske Teplice

032/6402000

MUDr. Peter IAK, PhD.
Martinsk Fakultn nemocnica, o?n klinika

043/4203877 0905/518138

MUDr. Tibor LETKO
stredn vojensk nemocnica Ruomberok

044/4315343 0905/555765

MUDr. Milo MACH
Nemocnica spoliklinikou MV SR, chir. odd.

02/50946828 035/6432165 0903/752697

MUDr. Branislav OLTUS
Nrodn rehabilita?n centrum Kov?ov

045/5205484 045/5205111

MUDr. Jn KEHER
Chirurgick centrum, s.r.o., iar nad Hronom

045/6722972 fax:045/6735675

MUDr. Peter MIKE
I. intern klinika FN aLUFK, Bratislava

02/57290680

MUDr. Petra POLIA?KOV
Intern klinika IFN Nitra

037/6545272 fax:037/6545695

MUDr. Jozef SABO
FN LP, Klinika telovchovnho lekrstva, Koice

055/6403861

MUDr. Duan MAGDIN
NsP Prievidza, Nemocnica Bojnice

046/5112111, kl. 424

 


 


Poznmka: Zoznam aktulny d?om 18.05.2005

Posledná úprava ( 28.12.2010 )